Σημεία που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την ποιότητα των διαφημίσεων

Υπάρχουν πολλά που μπορείτε να μάθετε σχετικά με την ποιότητα των διαφημίσεων. Με βάση τις προτάσεις που έγιναν από τους διαφημιζόμενούς μας μέσω αλληλογραφίας, σε συνέδρια και σε φόρουμ, αφιερώσαμε χρόνο, για να συγκεντρώσουμε όλα όσα θεωρούμε ότι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την Ποιότητα των διαφημίσεων.

Ενδέχεται να μην υπάρχουν διαφημίσεις σε όλα τα αποτελέσματα αναζήτησης, ακόμα και για ερωτήματα για τα οποία υποβάλλουν προσφορές οι διαφημιζόμενοι.

Συχνά, ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις σε μια σελίδα, ακόμα και όταν ένας διαφημιζόμενος υποβάλλει προσφορές για τους όρους αναζήτησης που δημιούργησαν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Προκειμένου να είμαστε συνεπείς στη φιλοσοφία μας που συνίσταται στην εμφάνιση της κατάλληλης διαφήμισης στον κατάλληλο χρήστη την κατάλληλη στιγμή, προτιμάμε να μην εμφανιστεί καμία διαφήμιση σε μια σελίδα, παρά να εμφανιστούν διαφημίσεις χαμηλής ποιότητας. Προκειμένου, λοιπόν, να εμφανιστεί κάθε διαφήμιση, πρέπει να ανταποκρίνεται στα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, διαφημίσεις χαμηλής ποιότητας μπορεί να μην εμφανίζονται καθόλου (ακόμα και αν εξακολουθείτε να αυξάνετε την προσφορά σας), επειδή οι συγκεκριμένες διαφημίσεις δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται για την εμφάνισή τους. Μπορείτε να μάθετε τον λόγο για τον οποίο η διαφήμισή σας ενδέχεται να μην εμφανίζεται για ένα συγκεκριμένο ερώτημα, χρησιμοποιώντας τη διάγνωση λέξεων-κλειδιών.

Το γεγονός ότι υπάρχει χαμηλός ανταγωνισμός για μια λέξη-κλειδί δεν συνεπάγεται ότι αυτή η λέξη-κλειδί δεν θα είναι ακριβή.

Να θυμάστε ότι ο ανταγωνισμός είναι μόνο μία από τις μεταβλητές που καθορίζουν το πραγματικό CPC. Η τιμή που πληρώνετε για ένα κλικ καθορίζεται, μεταξύ άλλων παραγόντων, από την ποιότητα των διαφημίσεών σας και το περιβάλλον των όρων αναζήτησης του χρήστη. Αν οι διαφημίσεις και η σελίδα προορισμού είναι χαμηλής ποιότητας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το πραγματικό CPC προσεγγίζει το μέγιστο CPC, παρά το ότι ο ανταγωνισμός για τους όρους αναζήτησης που ενεργοποίησαν τη διαφήμισή σας είναι χαμηλός. Όταν οι διαφημίσεις σας εμφανίζονται, έχετε υπόψη ότι δεν θα χρεωθείτε ποτέ με ποσό που υπερβαίνει το μέγιστο CPC για ένα κλικ (εκτός αν χρησιμοποιείτε την αυτόματη υποβολή προσφορών), ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλή είναι η ποιότητα της διαφήμισής σας.

Οι επεκτάσεις διαφημίσεων και οι άλλες μορφές διαφήμισης επηρεάζουν την κατάταξη διαφήμισης.

Για την εμφάνιση πιο σχετικών πληροφοριών στους χρήστες, η αναμενόμενη επίδραση από τις επεκτάσεις σας και άλλες μορφές διαφήμισης συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της κατάταξης διαφήμισης, η οποία λαμβάνει επίσης υπόψη την προσφορά σας, την ποιότητα της διαφήμισης και της σελίδας προορισμού, τα κατώτατα όρια κατάταξης διαφήμισης και το περιβάλλον αναζήτησης του χρήστη.

Όταν καθορίζουμε το αν θα εμφανίσουμε μια επέκταση διαφήμισης στο Google, λαμβάνουμε υπόψη διάφορους παράγοντες, όπως τη θέση της διαφήμισής σας στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google (για παράδειγμα, ορισμένες επεκτάσεις εμφανίζονται μόνο σε διαφημίσεις που βρίσκονται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης). Επίσης, απαιτούμε μια ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης (η οποία λαμβάνει υπόψη τις επεκτάσεις σας) προτού προβάλουμε επεκτάσεις. Λάβετε υπόψη ότι η αύξηση της προσφοράς σας, η βελτίωση της ποιότητας της διαφήμισής σας ή και τα δύο, μπορούν να βελτιώσουν την κατάταξη διαφήμισης. Η βελτίωση της Κατάταξης διαφήμισης αυξάνει με τη σειρά της τις πιθανότητες προβολής των επεκτάσεων διαφήμισης μαζί με τις διαφημίσεις σας, καθώς επίσης την πιθανότητα η διαφήμισή σας να εξασφαλίσει περισσότερα κλικ.

Η θέση διαφήμισης δεν επηρεάζει την ποιότητα της διαφήμισης.

Η αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR) είναι ένα από τα ποιοτικά στοιχεία της Κατάταξης διαφήμισης. Όταν καθορίζουμε το αναμενόμενο CTR, εξετάζουμε την παλαιότερη απόδοση των διαφημίσεών σας, αλλά εξαιρούμε τις παλαιότερες επιδράσεις της θέσης διαφήμισης. Όπως ενδεχομένως έχετε παρατηρήσει, οι διαφημίσεις σε υψηλές θέσεις εξασφαλίζουν συνήθως καλύτερο CTR από αυτές που βρίσκονται σε χαμηλές θέσεις, επειδή οι διαφημίσεις σε υψηλές θέσεις είναι πιο ορατές και εμφανείς στους χρήστες. Επομένως, για τον υπολογισμό του ακριβέστερου αναμενόμενου CTR, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση της θέσης διαφήμισης (καθώς και άλλων παραγόντων που επηρεάζουν την ορατότητα και την προβολή, όπως οι επεκτάσεις και άλλες μορφές διαφήμισης) στο αναμενόμενο CTR, ενώ η συγκεκριμένη επίδραση δεν θα πρέπει να συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό του αναμενόμενου CTR.

Η προσφορά σας επηρεάζει την κατάταξη διαφήμισης και όχι την ποιότητα των διαφημίσεών σας.

Η ποιότητα διαφήμισης υπολογίζεται με βάση εκτιμήσεις της αναμενόμενης αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων κατά τη δημοπρασία, καθώς και με βάση τη συνάφεια διαφημίσεων και την εμπειρία σελίδας προορισμού. Κατά τον προσδιορισμό της ποιότητας των διαφημίσεών σας, η προσφορά σας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όταν καθορίζουμε ποιες διαφημίσεις θα εμφανιστούν στις υψηλότερες θέσεις, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα.

Για διαφημίσεις επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης Google, χρησιμοποιούμε τον ίδιο τύπο κατάταξης διαφήμισης με βάση την προσφορά σας, την ποιότητα της διαφήμισης και της σελίδας προορισμού, την ανταγωνιστικότητα της δημοπρασίας, το περιβάλλον αναζήτησης του ατόμου και την αναμενόμενη επίδραση επεκτάσεων και άλλων μορφών διαφήμισης. Ωστόσο, μόνο οι διαφημίσεις που υπερβαίνουν τα υψηλότερα όρια κατάταξης διαφήμισης είναι κατάλληλες για εμφάνιση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης Google. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ο καίριος ρόλος της ποιότητας και της συνάφειας στον προσδιορισμό των διαφημίσεων που εμφανίζονται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες βλέπουν διαφημίσεις υψηλότερης ποιότητας πιο ψηλά στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης και ότι το Πραγματικό CPC που πληρώνουν οι διαφημιζόμενοι αντανακλά την ορατότητα και την αξία της θέσης της διαφήμισης στη σελίδα.

Τα ποιοτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην κατάταξη διαφήμισης δεν επηρεάζονται από τις μετατροπές που αναφέρετε.

Ορισμένοι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν την παρακολούθηση μετατροπών του Google Ads εσφαλμένα πιστεύουν ότι, στη σελίδα προορισμού τους πρέπει να ορίσουν ένα εύκολο συμβάν μετατροπής, προκειμένου να αυξήσουν τεχνητά τα ποσοστά μετατροπών τους. Στην πραγματικότητα, αυτό δεν θα έχει καμία επίδραση στα ποιοτικά στοιχεία της κατάταξης διαφήμισης. Μη διστάζετε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπών με υπευθυνότητα, χωρίς να ανησυχείτε για την επίδραση που θα έχει στην ποιότητα των διαφημίσεών σας.

Η ποιότητα των διαφημίσεών σας δεν θα πρέπει να επηρεάζεται αρνητικά, όταν οι διαφημίσεις σας δεν προβάλλονται συχνά ή δεν προβάλλονται επειδή έχουν τεθεί σε παύση ή λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού. Λίγες ημέρες άσχημης απόδοσης δεν πρόκειται να καταστρέψουν τα ποιοτικά στοιχεία της Κατάταξης διαφήμισης.

Όταν οι διαφημίσεις σας τίθενται σε παύση ή δεν προβάλλονται λόγω περιορισμών του προϋπολογισμού ή λόγω χαμηλών προσφορών, η ποιότητα των διαφημίσεών σας δεν επηρεάζεται.

Προκειμένου να βελτιστοποιήσετε το λογαριασμό σας, σας παροτρύνουμε να εκτελέσετε στοχευμένους ελέγχους στις προσφορές, τα δημιουργικά και τις λέξεις-κλειδιά σας.  Αυτοί οι μικροί έλεγχοι είναι ένας χρήσιμος τρόπος μέτρησης της επίδρασης των αλλαγών πριν την εφαρμογή τους στον υπόλοιπο λογαριασμό σας. Πρέπει να παρακολουθείτε προσεκτικά την απόδοση των πειραμάτων σας. Αν παρατηρήσετε ότι η απόδοση δεν είναι καλή μετά από μερικές ημέρες, μπορείτε να αναθεωρήσετε το πείραμά σας ή να καταργήσετε τις συγκεκριμένες αλλαγές.  Η βραχυπρόθεσμη επίδραση στην ποιότητα των διαφημίσεών σας θα αντισταθμιστεί με την πάροδο του χρόνου από την προηγούμενη και τη μελλοντική απόδοση για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

Η αναδιάρθρωση του λογαριασμού σας δεν επηρεάζει την απόδοση των διαφημίσεων.

Η ποιότητα των διαφημίσεων είναι ανεξάρτητη από τη δομή του λογαριασμού, ενώ το ιστορικό απόδοσης των διαφημίσεών σας διατηρείται, όταν αναδιαρθρώνετε τον λογαριασμό σας. Αυτό ισχύει σε γενικές γραμμές και κατά τη μεταφορά λέξεων-κλειδιών και δημιουργικών μεταξύ λογαριασμών ή σε νέους λογαριασμούς (καθώς η εμπειρία από την πλευρά του χρήστη παραμένει η ίδια).

Ορισμένοι παράγοντες που βασίζονται στη δομή του λογαριασμού μπορεί να καθορίσουν αν οι διαφημίσεις πρέπει να εμφανίζονται για μια συγκεκριμένη αναζήτηση. Για παράδειγμα:

  • Άλλες λέξεις-κλειδιά σε μια ομάδα διαφημίσεων μπορεί να χρησιμοποιούνται για την καλύτερη κατανόηση μίας λέξης-κλειδιού η οποία, από μόνη της, μπορεί να είναι διφορούμενη. Λόγω αυτού, η προσθήκη ή η κατάργηση λέξεων-κλειδιών από μια ομάδα διαφημίσεων μπορεί να αλλάξει τις αναζητήσεις στις οποίες εμφανίζονται ορισμένες λέξεις-κλειδιά.
  • Η κανονική μέθοδος προβολής του συστήματος κατάρτισης προϋπολογισμού έχει ως στόχο την ομοιόμορφη κατανομή του προϋπολογισμού σας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας. Η αλλαγή της δομής του λογαριασμού σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικό όγκο επισκεψιμότητας που θα είναι πλέον κατάλληλη για προβολή από τη συγκεκριμένη καμπάνια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αντίστοιχη αλλαγή στον ρυθμό του προϋπολογισμού.
     

Συνιστούμε να πειραματίζεστε με βελτιωμένες δομές λογαριασμού. Αν δεν είναι επιτυχείς, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε στις προηγούμενες δομές.

Ο Δείκτης ποιότητας δεν χρησιμοποιείται κατά τη δημοπρασία για την κατάταξη διαφήμισης.

Ο Δείκτης ποιότητας 1-10 που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας αποτελεί μια συγκεντρωτική εκτίμηση της συνολικής σας απόδοσης σε δημοπρασίες διαφημίσεων. Επομένως, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη δημοπρασία για τον καθορισμό της κατάταξης διαφήμισης. Οι υπολογισμοί ποιότητας σε πραγματικό χρόνο και σε συγκεκριμένη δημοπρασία που αφορούν στην αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, τη συνάφεια διαφημίσεων και την εμπειρία σελίδας προορισμού χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων παραγόντων, για τον υπολογισμό της κατάταξης διαφήμισης κατά τη δημοπρασία. Αυτοί οι παράγοντες, οι οποίοι βασίζονται σε στοιχεία που είναι γνωστά μόνο κατά τη δημοπρασία, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα της εμπειρίας χρήστη.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας