Værd at vide om annoncekvalitet

Der er mange ting, som er værd at lære om annoncekvalitet. Vores annoncører har skrevet til os og givet os feedback ved konferencer og i diverse fora, og ud fra denne feedback har vi her samlet det, som vi mener, at du bør vide om annoncekvalitet.

Måske er der ikke annoncer på alle søgeresultater. Heller ikke, selvom det drejer sig om forespørgsler, som annoncører byder på.

Du vil måske ofte opleve, at der ikke er nogen annoncer på en side, selv når en annoncør byder på de søgetermer, der genererede disse resultater. I overensstemmelse med vores filosofi om at vise den rigtige annonce til den rigtige bruger på det rigtige tidspunkt, vil vi hellere lade være med at vise annoncer på en side end at vise annoncer af dårlig kvalitet. Derfor skal hver annonce overholde grænserne for annoncerangering for at blive vist.I nogle tilfælde vises annoncer af lav kvalitet stort set ikke (selvom du bliver ved med at øge dit bud), fordi disse annoncer ikke overholder de minimumsstandarder for kvalitet, som er nødvendige for at blive vist.Du kan finde ud af, hvorfor din annonce måske ikke vises for en given forespørgsel, ved at bruge vores søgeordsdiagnose.

Selv om der ikke er stor konkurrence om et søgeord, betyder det ikke, at det er billigt.

Husk, at konkurrence kun er én af de variabler, der afgør din faktiske CPC. Den pris, du betaler for et klik, bestemmes bl.a. af kvaliteten af dine annoncer og konteksten for en persons søgetermer. Hvis dine annoncer og din landingsside er af dårlig kvalitet, kan du opleve, at din faktiske CPC er tæt på din maks. CPC, selvom der ikke er stor konkurrence for de søgetermer, der aktiverede eksponering af din annonce. Når dine annoncer vises, skal du være opmærksom på, at du aldrig vil blive opkrævet mere end din maks. CPC for et klik (medmindre du bruger automatisk budgivning), uanset hvor lav din annoncekvalitet er.

Annonceudvidelser og andre annonceformater påvirker din annoncerangering.

For at vise mere relevante oplysninger til brugere inkluderer vi den forventede effekt af dine udvidelser og andre annonceformater i forbindelse med beregningen af din annoncerangering, som også tager højde for dit bud, kvaliteten af din annonce og din landingsside, grænser for annoncerangering og konteksten for personens søgning.

Vi tager højde for flere forskellige faktorer, når vi afgør, om en annonceudvidelse skal vises på Google eller ej, herunder din annonces position på siden med Google-søgeresultater (nogle udvidelser vises f.eks. kun i annoncer over søgeresultaterne). Vi kræver også en minimumannoncerangering (der tager højde for dine udvidelser), før vi viser udvidelser. Husk! Du kan forbedre din annoncerangering ved at hæve dit bud, forbedre din annoncekvalitet eller begge dele. Og ved at forbedre annoncerangeringen øger du chancerne for at få vist dine annonceudvidelser sammen med dine annoncer og sandsynligheden for, at din annonce får flere klik.

Din annonceposition påvirker ikke annoncekvaliteten.

Forventet klikrate (CTR, clickthrough rate) er én af kvalitetskomponenterne i annoncerangeringen. Ved fastsættelsen af den forventede CTR ser vi på dine annoncers historiske effektivitet, men vi ekskluderer i denne forbindelse de historiske effekter af annoncepositionen. Som du måske har lagt mærke til, har annoncer med en høj position typisk en bedre CTR end annoncer med lavere positioner, fordi annoncer med højere positioner er mere synlige for brugerne. Det betyder, at når den mest nøjagtige forventede CTR skal beregnes, så er det vigtigt, at betydningen af annoncepositionen (samt andre faktorer, der påvirker mulighed for eksponering og synlighed, såsom udvidelser og andre annonceformater) for forventet CTR tages i betragtning og fjernes fra bestemmelsen af forventet CTR.

Dit bud påvirker din annoncerangering, men ikke kvaliteten af dine annoncer.

Annoncekvaliteten beregnes ud fra din forventede klikrate, annoncerelevans og landingssideoplevelse. Dit bud medtages ikke ved bestemmelsen af dine annoncers kvalitet.

Kvalitet har stor betydning, når vi skal afgøre, hvilke annoncer der vises på de øverste positioner.

For annoncer over søgeresultaterne i Google bruger vi den samme annoncerangeringsformel, som er baseret på dit bud, kvaliteten af din annonce og din landingsside, en auktions konkurrenceevne, konteksten for en persons søgning og den forventede effekt af udvidelser og andre annonceformater. Det er dog kun annoncer, der overstiger de højeste grænser for annoncerangering, der er kvalificerede til at blive vist over Google-søgeresultater.Dette sikrer, at kvalitet og relevans spiller en endnu vigtigere rolle, når vi skal afgøre, hvilke annoncer der vises over søgeresultaterne.Det kan bidrage til at sikre, at brugerne ser annoncer af høj kvalitet højere oppe på søgeresultatsiden, og at den faktiske CPC, der betales af annoncører, afspejler muligheden for eksponering og værdien af annoncens placering på siden.

Kvalitetskomponenterne, der bruges i annoncerangeringen, påvirkes ikke af dine rapporterede konverteringer.

Nogle annoncører, der bruger Google Ads Konverteringssporing, tror fejlagtigt, at de skal indstille en nem konverteringshændelse på deres landingssider for kunstigt at hæve deres konverteringsrater. Dette har i virkeligheden ingen effekt på kvalitetskomponenterne i din annoncerangering. Brug Konverteringssporing ansvarligt, og lad være med at bekymre dig om indflydelsen på din annoncekvalitet.

Det går ikke ud over kvaliteten af dine annoncer, når dine annoncer vises sjældent eller ikke vises på grund af pause eller budgettering. Et par dage med mindre god effektivitet ødelægger ikke kvalitetskomponenterne i din annoncerangering.

Når dine annoncer afbrydes midlertidigt eller ikke vises på grund af budgetbegrænsninger eller lave bud, påvirkes din annoncekvalitet ikke.

Vi opfordrer dig til at køre målrettede test på dine bud, dit annoncemateriale og dine søgeord for at optimere din konto. Disse små tests er en nyttig måde at måle virkningen af ændringerne, før du anvender dem på resten af din konto. Du skal holde nøje øje med effektiviteten af dine eksperimenter. Hvis du efter et par dage opdager, at de ikke klarer sig så godt, kan du ændre dit eksperiment eller fjerne disse ændringer. Den kortsigtede effekt på dine annoncers kvalitet opvejes i sidste ende af den historiske og den fremtidige effektivitet af det pågældende søgeord.

Omstrukturering af din konto påvirker ikke annoncekvaliteten.

Annoncekvaliteten er uafhængig af kontostrukturen, og den historiske effektivitet for dine annoncer bevares, når du omstrukturerer din konto. Dette er også generelt tilfældet, når du flytter søgeord og annoncetekster mellem konti eller til nye konti (da det fra brugernes synspunkt er det samme, der sker).

Nogle faktorer, der er afhængige af en kontos struktur, kan afgøre, om annoncer skal vises for en given søgning. Eksempel:

  • Andre søgeord i en annoncegruppe kan bruges til bedre at forstå hensigten med et enkelt søgeord, der i sig selv kan være tvetydigt. Hvis du tilføjer eller fjerner søgeord fra en annoncegruppe, kan det derfor ændre, hvilke søgninger som nogle søgeord viser for.
  • Budgetteringssystemets standardleveringsmetode har til formål at fordele dit budget jævnt ud over hele dagen. Hvis du ændrer din kontostruktur, kan det resultere i, at antallet af viste annoncer i en given kampagne også ændrer sig, hvilket resulterer i en tilsvarende ændring i, hvor hurtigt du bruger dit budget.
     

Vi opfordrer dig til at eksperimentere med forbedrede kontostrukturer; Du kan altid vende tilbage til den forrige struktur, hvis de nye strukturer ikke fungerer efter hensigten.

Kvalitetsresultatet bruges ikke til annoncerangering på auktionstidspunktet.

Det kvalitetsresultat, der vises på din konto som et tal på en skala fra 1-10, er et samlet estimat af din overordnede effektivitet i annonceauktioner, og det kan derfor ikke bruges til at bestemme annoncerangeringen på auktionstidspunktet. Det er auktionsspecifikke kvalitetsberegninger i realtid af den forventede klikrate, annoncerelevans og landingssideoplevelse, der bruges til at beregne annoncerangeringen på auktionstidspunktet. Disse faktorer, som er baseret på ting, der kun kendes på auktionstidspunktet, kan have stor indflydelse på kvaliteten af brugerens oplevelse.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet