Неща, които трябва да знаете за качеството на рекламите

Когато става въпрос за качеството на рекламите, има много какво да се научи. Въз основа на информацията, която получаваме от нашите рекламодатели – в писма до нас или от споделеното по време на конференции и във форуми, ние се постарахме да изготвим списък от нещата, които смятаме, че трябва да знаете относно качеството на рекламите.

Може и да не се показват реклами във всички резултати от търсенето, дори и при заявки, за които рекламодателите оферират.

Често е възможно на дадена страница да не откриете никакви реклами дори когато рекламодател оферира за думите за търсене, генерирали въпросните резултати. В съответствие с философията ни за показване на точната реклама на точния потребител в точния момент ние по-скоро ще избегнем показването на реклами на дадена страница, отколкото да покажем на нея такива с ниско качество. Ето защо, за да се показва дадена реклама, тя трябва да отговаря на праговете на рекламния ранг. В някои случаи рекламите с ниско качество може почти да не се показват (дори ако продължавате да увеличавате офертата си), защото не надхвърлят минималните стандарти за качество, необходими за показването им. Можете да установите защо рекламата Ви не се показва за дадена заявка с помощта на диагностиката на ключови думи.

Фактът, че за дадена ключова дума няма висока конкуренция, не означава, че ще е евтина.

Не забравяйте, че конкуренцията е само една от променливите, определящи действителната Ви СРС. Цената, която заплащате на кликване, също се определя от качеството на рекламите Ви и от контекста, в който човек използва думите за търсене, както и от други фактори. Ако рекламите и целевата Ви страница са с ниско качество, възможно е да установите, че действителната Ви CPC е близка до максималната Ви CPC, въпреки че конкуренцията за думите за търсене, задействали рекламата Ви, е малка. Когато рекламите Ви се показват, имайте предвид, че никога няма да бъдете таксувани повече от максималната Ви СРС на кликване (освен ако използвате автоматично офериране), независимо колко ниско е качеството на рекламата Ви.

Разширенията на рекламите и другите рекламни формати оказват въздействие върху рекламния Ви ранг.

За да показваме по-подходяща информация на потребителите, включваме очакваното въздействие от разширенията Ви и други рекламни формати в изчислението на рекламния Ви ранг, който също така взема предвид офертата Ви, качеството на рекламата и целевата Ви страница, праговете на рекламния ранг и контекста на търсенето на потребителя.

Вземаме предвид няколко фактора при определянето на това, дали да покажем разширение на рекламата в Google, включително позицията на рекламата Ви в страницата с резултати от търсенето с Google (например някои разширения се показват само в реклами над тези резултати). Освен това изискваме минимален рекламен ранг (като имаме предвид разширенията Ви), преди да покажем разширения. Обърнете внимание, че повишаването на офертата Ви, увеличаването на качеството на рекламите Ви или и двете може да подобри рекламния Ви ранг. Подобряването му повишава шансовете разширенията Ви да се показват с рекламите Ви, както и вероятността рекламите Ви да получават повече кликвания.

Позицията на рекламата Ви не влияе върху качеството й.

Очакваната честота на кликване (CTR) е един от компонентите на качеството в рекламния ранг. При определянето й разглеждаме миналата ефективност на рекламите Ви, като при това изключваме миналото въздействие на позицията им. Както вероятно сте забелязали, рекламите на високи позиции обикновено постигат по-добра CTR от тези на ниски позиции, тъй като са по-видими за потребителите. Ето защо, за да се изчисли най-точната очаквана CTR, е важно да се вземе предвид въздействието на рекламната позиция (както и други фактори, които се отразяват на видимостта, като например разширения и други рекламни формати) върху очакваната CTR или да се премахне от определянето на очакваната CTR.

Офертата Ви оказва въздействие върху рекламния Ви ранг, а не върху качеството на рекламите Ви.

Качеството на рекламите се изчислява въз основа на прогнозите за очакваната честота на кликване, уместността на рекламата и практическата работа с целевата Ви страница по време на търга. При определянето му офертата Ви не се взема предвид.

На качеството се обръща особено внимание при определяне на това, кои реклами да се показват в челните карета.

За рекламите над резултатите от търсенето с Google използваме същата формула за рекламния ранг, основаваща се на офертата Ви, качеството на рекламата и целевата Ви страница, контекста на търсенето на потребителя и очакваното въздействие на разширенията и другите рекламни формати. Само реклами, които надхвърлят по-високите прагове на рекламния ранг обаче отговарят на условията за показване над резултатите от търсенето с Google. Това гарантира, че качеството и уместността играят още по-важна роля за определяне на рекламите, които се показват над резултатите от търсенето. Това може да Ви помогне да се уверите, че хората виждат по-висококачествени реклами по-високо на страницата с резултати от търсенето, както и че действителната СРС, заплащана от рекламодателите, отразява видимостта и стойността на местоположението на рекламата на страницата.

Компонентите на качеството, използвани в рекламния ранг, не се влияят от Вашите отчетени реализации.

Някои рекламодатели, които използват проследяването на реализациите в Google Ads, смятат погрешно, че трябва да зададат водещо до лесна реализация събитие на целевите си страници, за да увеличат по изкуствен начин процента си на реализация. В действителност това няма да повлияе по никакъв начин върху качествените компоненти на рекламния Ви ранг. Можете да използвате проследяването на реализациите по отговорен начин, без да се притеснявате за това, как то ще повлияе върху качеството на рекламите Ви.

Качеството на рекламите Ви не се влияе отрицателно, когато рекламите Ви се показват рядко или не се показват изобщо поради поставяне на пауза или причини, свързани с бюджета. Няколко дни с лоша ефективност няма да сринат качествените компоненти на рекламния Ви ранг.

Когато рекламите Ви са на пауза или не се показват вследствие на бюджета или ниски оферти, това не влияе върху качеството на рекламите Ви.

За да оптимизирате профила си, препоръчваме Ви да провеждате целеви тестове за своите оферти, реклами и ключови думи.  Тези малки тестове са полезен начин за измерване на влиянието на промените, преди да ги приложите и за останалата част от профила си. Трябва внимателно да проследявате ефективността на експериментите си. Ако забележите, че тя не е добра след няколко дни, можете да измените експеримента си или да премахнете съответните промени.  Краткосрочното въздействие върху качеството на рекламите Ви в крайна сметка ще бъде омаловажено от предишната и бъдещата ефективност на дадената ключова дума.

Преструктурирането на профила Ви не оказва влияние върху качеството на рекламите.

Качеството на рекламите не зависи от структурата на профила и ефективността за минали периоди на рекламите Ви се запазва, когато преструктурирате профила си. Това обикновено е валидно и когато ключови думи и рекламни текстове се местят между профили или в нови такива (тъй като практическата работа от гледна точка на потребителя е една и съща).

Някои фактори, които разчитат на структурата на профила, могат да определят дали рекламите трябва да се показват за дадено търсене. Например:

  • В рекламна група може да се използват други ключови думи за по-добро разбиране на намерението на дадена ключова дума, която сама по себе си може да бъде неясна. Поради това добавянето или премахването на ключови думи от рекламна група може да промени ключовите думи за някои търсения, при които се показват реклами.
  • Стандартният начин на показване на системата за бюджетиране цели равномерно разпределяне на бюджета Ви през целия ден. Промяната на структурата на профила Ви може да доведе до различен обем трафик от тази кампания, което води до съответна промяна на скоростта на изразходване на бюджета.
     

Насърчаваме Ви да експериментирате с различни начини за подобряване на структурата на профила. Винаги можете да възстановите първоначалния вариант, ако тези експерименти не са успешни.

Качественият рейтинг не се използва по време на търга за рекламен ранг.

Качественият рейтинг от 1 до 10, показван в профила Ви, е обобщена прогноза за цялостната Ви ефективност в рекламните търгове, поради което не се използва по време на търга за определяне на рекламния ранг. За неговото изчисляване по време на търга се използват изчисления за качеството в реално време конкретно за търга въз основа на очакваната честота на кликване, уместност на рекламата и практическата работа с целевата Ви страница и други фактори. Тези фактори, които се основават на неща, известни единствено по време на търга, може сериозно да повлияят върху качеството на практическата работа на потребителите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си