โดเมน

ส่วนหลักของ URL เว็บไซต์ (ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์) ใน URL "www.google.com/ads" ชื่อโดเมนคือ "google.com"

  • โดเมนมักจะประกอบด้วยสองส่วน นั่นคือ ชื่อ (เช่น "google") และหมวดหมู่ (เช่น ".com") ซึ่งรวมกันเป็นชื่อโดเมน อย่างเช่น "google.com" โดเมนสามารถใช้หมวดหมู่ตามองค์กร เช่น .edu และ .gov หมวดหมู่ตามประเทศ เช่น .fr หรือ .jp หรือทั้งสองแบบรวมกันก็ได้
  • หนึ่งโดเมนสามารถมีหน้าเว็บหรือไซต์ได้หลายรายการ ตัวอย่างเช่น หน้าเว็บเหล่านี้ทั้งหมดใช้ชื่อโดเมน "google.com" ร่วมกัน:
          www.google.com
          www.google.com/ads
          supportgoogle.com/google-ads
  • Google Ads มีนโยบายมากมายที่เกี่ยวข้องกับ URL และชื่อโดเมนที่คุณรวมไว้ในโฆษณาของคุณ เช่น โฆษณาทั้งหมดในกลุ่มโฆษณาหนึ่งๆ จะต้องใช้โดเมนเดียวกันใน URL ที่แสดง

นโยบาย URL ที่แสดง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก