דומיין

החלק המרכזי של כתובת אתר (כתובת האינטרנט שלו). בכתובת האתר "www.google.com/ads," שם הדומיין הוא "google.com".

  • דומיין מורכב בדרך כלל משני חלקים: שם (כגון "google") וקטגוריה (כגון "‎.com") היוצרים יחד שם דומיין כגון "google.com". דומיינים יכולים להשתמש בקטגוריות תעשייה כגון ‎.edu ו-‎.gov, בקטגוריות ארץ כגון ‎.fr או ‎.jp, או בשילוב שלהן.
  • דומיין אחד יכול להכיל דפים או אתרים רבים. לדוגמה, שם הדומיין "google.com" משותף לכל האתרים הבאים:
          www.google.com
          www.google.com/ads
          support.google.com/google-ads
  • ל-Google Ads יש מספר כתבי מדיניות בנושא כתובות האתרים ושמות הדומיינים שאתה כולל במודעות שלך. לדוגמה, כל המודעות בקבוצת מודעות מסוימת חייבות להשתמש באותו שם דומיין בכתובות האתרים לתצוגה שלהן.

מדיניות בנושא כתובת אתר לתצוגה

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי