Riešenie problémov s kolísaním a zmenami výkonnosti v kampaniach na generovanie dopytu

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé dôvody kolísania a zmien v kampaniach na generovanie dopytu (angl. Demand Gen campaign), prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou týchto zmien.


Skôr než začnete

 Všetky kampane majú určitý stupeň kolísania:

V konečnom dôsledku je to aukcia, a keď konkurenti upravujú svoje ponuky a zacielenie, môže to ovplyvniť metriky vašej kampane. V tomto článku vám chceme pomôcť identifikovať faktory, ktoré môžete nastaviť tak, aby výkonnosť kampane dosahovala vaše očakávania.

Pri inteligentných ponukách sa odporúča mierne vyššia tolerancia kolísania:

Ak sa má kampaň učiť a pracovať na dosahovaní maximálnych úrovní optimalizácie, musí testovať rôzne úrovne ponúk a zdroje inventára. Pri použití inteligentných ponúk môže kampaň zaznamenať vyššie úrovne kolísania, ale z dlhodobého hľadiska pravdepodobne zaznamenáte zlepšenie výkonnosti.

Google Ads vám teraz môže pomôcť pripraviť sa na vyšší rozptyl:

Upozorňujeme, že ak Google Ads zistí rozptyly v údajoch o výkonnosti kampane, ktoré prekračujú určité prahy, v reportoch kampane zobrazíme vysvetlenia, aby ste mali o týchto výkyvoch potrebné informácie. Vysvetlenia vám pomôžu rýchlo odhaliť zdroje rozptylov. Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky:

  1. Prejdite na stránku kampane alebo reklamných skupín.
  2. Umiestnite kurzor myši na hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
  3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a pozrite sa, čo spôsobilo zmenu.

Váš účet Google Ads

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či metriky, na ktoré sa zameriavate, zodpovedajú metrikám, na ktorých dosahovanie sa vaša kampaň optimalizuje.

Napríklad cieľová cena za akciu (ang. target cost-per-action) vám pomáha získať čo najviac konverzií za nastavenú alebo ešte nižšiu cieľovú cenu za akciu. Pri kontrole výkonnosti kampaní s cieľovou cenou za akciu by ste sa mali primárne zameriavať na cieľovú cenu za akciu. Systém nebude optimalizovať na získavanie iných metrík sekundárneho významu, ako sú cena za kliknutie alebo objem zobrazení.

Váš účet Google Ads


Deväť bežných dôvodov výkyvov výkonnosti

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Úprava nastavení účtu alebo kampane, napríklad stratégie ponúk, rozpočtu, cieľov konverzií, publík, oblasti, jazyka, podkladov a časového rozvrhu reklám môže ovplyvniť výkonnosť.

Ďalšie informácie


 2. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

V prípade náhleho poklesu alebo nárastu počtu príkazov ping alebo spustení značky pre konverznú akciu, ktorú vaša kampaň používa pre inteligentné ponuky, môže dôjsť počas optimalizácie služby Google Ads na nastavenú konverznú akciu k poklesu zobrazovania a výdavkov.

Ďalšie informácie


3. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky nastavené bez zohľadnenia historických údajov, na základe ktorých bude Google Ads zobrazovať vaše reklamy.

Ďalšie informácie


4. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte je vyššia pravdepodobnosť, že vaša kampaň zaznamená výkyvy výkonnosti.

Ďalšie informácie


5. Pokrytie a diverzita podkladov kreatívy

V prípade kampane na generovanie dopytu je dôležité zaistiť, aby ste mali rozmanitú skupinu podkladov, ktoré možno automaticky kombinovať do rôznych formátov reklamy, ktoré sa môžu zobrazovať na všetkých platformách.

Ďalšie informácie


6. Nastavenia a prekrytia zacielenia (geografické zacielenie, zacielenie na jazyky)

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi nastaveniami oblasti alebo jazyka, je tiež viac pravdepodobné, že u nej dôjde k výkyvom výkonnosti. V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku zacielenia môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie


 7. Stav dodržiavania pravidiel a kontroly reklamy

Vždy, keď pridáte alebo zmeníte podklady alebo skupinu podkladov, budú odoslané na kontrolu dodržiavania pravidiel. Kampane na generovanie dopytu musia spĺňať všetky pravidlá služby Google Ads.

Ďalšie informácie


8. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a v dôsledku toho aj výkonnosť kampaní.

Ďalšie informácie


9. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú na rovnakých aukciách ako vy.

Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka