Slik feilsøker du endringer og resultatsvingninger i Demand Gen-kampanjer

I denne artikkelen ser vi nærmere på ulike årsaker til endringer og svingninger i Demand Gen-kampanjer, hvorfor de kan føre til endringer i kampanjeresultatene over tid, og hvordan du kan bruke verktøyene i Google Ads-kontoen din til å forstå årsakene til disse endringene.


Før du begynner

 Svingninger kan forventes i alle kampanjetyper:

Det er i bunn og grunn en auksjon, og når konkurrenter justerer budene og målrettingsmetodene sine, kan det påvirke kampanjeberegningene dine. Hensikten med denne artikkelen er å hjelpe deg å identifisere hvilke faktorer du selv kan kontrollere, slik at du får de ønskede kampanjeresultatene.

Vi anbefaler en litt høyere toleranse for svingninger hvis du bruker smart budgivning:

For at kampanjen skal tilegne seg kunnskap og nå bortimot optimal optimalisering, må den teste ut ulike budnivåer og beholdningskilder. Svingningene i kampanjen kan bli heftigere hvis du bruker smart budgivning, men du får sannsynligvis bedre resultater på lang sikt.

Nå kan Google Ads forberede deg på større variasjoner:

Merk deg at hvis Google Ads ser svingninger i kampanjeresultatene dine som overskrider visse terskler, viser vi forklaringer i kampanjerapporteringen for å gi deg statistikk om disse endringene. Ut fra forklaringer kan du raskt identifisere kildene til ulike svingninger. Som standard ser du forklaringer som sammenligner datoperioden du har valgt, med den forrige perioden med lik lengde:

  1. Gå til kampanje- eller annonsegruppesiden.
  2. Hold markøren over verdiene i datatabellen som er blå med en prikkete linje under.
  3. Du kan se endringen i denne verdien siden den forrige perioden.
  4. Klikk på Se forklaringer for å finne årsaken til endringen.

Google Ads-kontoen din

Evaluer resultatene ut fra budstrategien og optimaliseringsmålet du bruker

Før du trekker konklusjoner om kampanjeresultatene, er det viktig at du vurderer hvorvidt beregningene du fokuserer på, er i tråd med beregningene det optimaliseres for i kampanjen din.

Med mål-CPA er for eksempel hensikten at du skal få så mange konverteringer som mulig til (eller under) den angitte målkostnaden per handling (mål-CPA). Når du evaluerer resultater fra mål-CPA-kampanjer, bør du hovedsakelig fokusere på mål-CPA, og du bør være klar over at systemet ikke optimaliserer for andre beregninger av sekundær viktighet, deriblant antallet visninger og kostnaden per klikk.

Google Ads-kontoen din


Ni vanlige årsaker til at resultatene svinger

1. Nylige endringer i konto- eller kampanjeinnstillinger

Resultatene kan svinge dersom du endrer noe i kontoen eller kampanjeinnstillingene, deriblant sted, språk, budsjettet, elementer, målgruppen, budstrategien eller annonseplanleggingen.

Finn ut mer


2. Konfigurering av konverteringssporing og konverteringsforsinkelse

Hvis det er et plutselig fall i antallet globale ping eller tagutløsninger knyttet til en konverteringshandling som brukes i forbindelse med smart budgivning i kampanjen, kan det føre til at forbruket går ned – og dermed at annonsene vises sjeldnere – mens Google Ads optimaliserer for den aktuelle konverteringshandlingen.

Finn ut mer


3. Bud og budmål

Du kan komme til å se resultatsvingninger hvis du angir bud uten å ta hensyn til de historiske dataene Google Ads bruker for å vise annonsene dine.

Finn ut mer


4. Budsjettinnstillinger

Det er større sannsynlighet for at kampanjeresultatene svinger, hvis budsjettet er begrenset.

Finn ut mer


5. Dekning og mangfold av reklameelementer

I Demand Gen-kampanjer er det viktig at du har et variert utvalg av elementer som automatisk kan kombineres i ulike annonseformater som kan vises på alle plattformer.

Finn ut mer


6. Målrettingsinnstillinger og overlappende auksjoner (sted, språk)

Hvis du målretter kampanjen mot en mindre brukergruppe ved hjelp av svært spesifikke steds- og språkinnstillinger, øker sjansene for resultatsvingninger. Du kan ha flere kampanjer eller annonsegrupper i kontoen som kan inngå i overlappende auksjoner på grunn av målrettingen.

Finn ut mer


7. Retningslinjer og evalueringsstatus for annonser

Hver gang du legger til eller endrer elementer eller elementgrupper, blir de sendt inn til gjennomgang i henhold til retningslinjene. Demand Gen-kampanjer må være i tråd med alle Google Ads-retningslinjene.

Finn ut mer


8. Andre kontoproblemer

Problemer med betalinger, overføring av fakturamottaker eller andre problemer på kontonivå kan ha innvirkning på resultatene du oppnår med kontoen i sin helhet og dermed de enkelte kampanjene.

Finn ut mer


9. Auksjonsdynamikk

Valgene som tas av andre annonsører som deltar i de samme auksjonene som deg, kan påvirke kampanjeresultatene dine.

Finn ut mer

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny