Огласи на врху

Огласи на врху се налазе поред најбољих бесплатних резултата претраге. Огласи на врху су обично изнад најбољих бесплатних резултата, али за одређене упите могу да се приказују испод најбољих бесплатних резултата. Пласман огласа на врху је динамички и може да се промени у зависности од претраге корисника.

Сазнајте више о показатељима приказа у врху и на апсолутно највишој позицији

Да ли вам је ово било корисно?

Како то можемо да побољшамо?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Претрага
Обриши претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени