Czy mogę używać różnych adresów w jednej reklamie, jeśli rozszerzenia lokalizacji zostały już włączone w ustawieniach kampanii?

Tak. Być może skuteczniejsze okaże się zarządzanie adresem wyświetlanym wraz z reklamami na poziomie poszczególnych reklam, a nie na poziomie kampanii. Możesz na przykład spróbować połączyć określoną reklamę i niepowtarzalną stronę docelową z określoną lokalizacją firmy.

Należy jednak korzystać z tej funkcji oszczędnie, ponieważ zarządzanie takimi reklamami jest trudniejsze, szczególnie w miarę rozszerzania się i modyfikowania kampanii na przestrzeni czasu. Możliwe jest też zmniejszenie liczby wyświetleń w przypadku tych reklam ze względu na ograniczenie na poziomie reklamy. Dzięki rozszerzeniom lokalizacji na poziomie kampanii Google może automatycznie wyświetlać rozszerzenia lokalizacji wszystkim odpowiednim użytkownikom niezależnie od ich lokalizacji.

Jeżeli jednak zdecydujesz się na korzystanie z rozszerzeń lokalizacji na poziomie reklamy, zalecamy używanie tekstów reklamy lub stron docelowych bardzo ściśle powiązanych z lokalizacją w celu maksymalizacji trafności i wpływu reklam na użytkowników.

Aby ustawić dla wybranej reklamy adres inny od ustawionego na poziomie kampanii, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads pod adresem https://adwords.google.pl.
  2. Przejdź do grupy reklam, w której chcesz wprowadzić zmiany.
  3. Kliknij kartę Reklamy.
  4. Kliknij ikonę edycji obok wybranej reklamy.
  5. Kliknij opcję Zawsze wyświetlaj z jednym adresem.
  6. Wybierz adres z listy. Dostępne adresy mogą być wyświetlane z dowolną reklamą w danej kampanii.
  7. Kliknij polecenie Wybierz.

Rozszerzenia lokalizacji są dostępne tylko dla reklam w miejscach docelowych reklam w sieci Google obsługujących dodatkowe informacje dotyczące firmy, takich jak Google i Mapy Google, a także niektóre witryny sieci wyszukiwania Google. To, czy dana reklama może być wyświetlana, bez względu na to, czy ma rozszerzenie, czy nie, zależy także od budżetu dziennego, ustawień kierowania oraz rankingu reklamy.

Więcej informacji na temat rozszerzeń reklam.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?