Typy klientów na listach odbiorców

Typy klientów na listach odbiorców to sposób oznaczania własnych list odbiorców na podstawie relacji tych klientów z Twoją firmą. Pomoże to technologii AI od Google zrozumieć, w jaki sposób klienci wchodzą w interakcję z Twoją marką, co z kolei przełoży się na lepsze wyniki Twoich kampanii marketingowych.

Są 3 główne typy własnych list odbiorców:

 • Listy klientów: obejmują klientów, którzy kupili coś w Twojej firmie, zarejestrowali się na listę e-mailową lub w inny sposób weszli w interakcję z Twoją marką.
 • Listy użytkowników internetu: obejmują klientów, którzy odwiedzili Twoją witrynę, nawet wtedy, gdy jeszcze w niej niczego nie kupili.
 • Listy użytkowników aplikacji: obejmują klientów, którzy korzystali z Twojej aplikacji mobilnej.

Po dodaniu do list odbiorców typów klientów możesz ich używać do skuteczniejszego prowadzenia kampanii marketingowych. Możesz np. utworzyć kampanię docierającą do osób, które odwiedziły Twoją witrynę, ale niczego w niej nie kupiły. Możesz też utworzyć kampanię docierającą do osób, które wykazały zainteresowanie danym produktem lub daną usługą.


Jak działają typy klientów

Typ klienta na liście odbiorców to etykieta, którą możesz przypisać liście odbiorców, aby ułatwić Google ustalenie, na jakim etapie cyklu życia klienta znajdują się osoby występujące na tej liście odbiorców. Ta funkcja może pomagać w optymalizowaniu kampanii pod kątem określonych typów klientów.

Częste typy klientów na listach odbiorców:

 • Wszyscy klienci;
 • Kupujący;
 • Klienci o wysokiej wartości;
 • Klienci, którzy stracili zaangażowanie;
 • Zakwalifikowani potencjalni klienci;
 • Potencjalni klienci, którzy dokonali konwersji;
 • Płacący subskrybenci;
 • Zarejestrowani w programie lojalnościowym;
 • Użytkownicy, którzy porzucili koszyk.

Oznaczanie list odbiorców za pomocą typów klientów może dostarczać rozwiązaniom AI od Google przydatnych informacji, np.:

 • Pozyskiwanie nowych klientów: jeśli używasz celu „Pozyskiwanie nowych klientów” do optymalizacji kampanii tylko pod kątem pozyskiwania nowych klientów, Google będzie automatycznie wykluczać z kampanii służących do pozyskiwania klientów listy odbiorców o etykiecie „Kupujący”. I podobnie, jeśli dodasz listę odbiorców, która ma zostać wykluczona w przypadku celu „Pozyskiwanie nowych klientów”, lista ta zostanie automatycznie oznaczona etykietą „Kupujący”.
 • Pozyskiwanie nowych klientów (o wysokiej wartości): jeśli używasz celu „Pozyskiwanie nowych klientów (o wysokiej wartości)”, Google będzie korzystać z Twoich list odbiorców oznaczonych etykietą „Klienci o wysokiej wartości” do określania, którzy klienci mają dla Twojej firmy wysoką przewidywaną wartość od początku śledzenia. Gdy dodasz listę odbiorców do celu „Pozyskiwanie nowych klientów (o wysokiej wartości)”, zostanie ona automatycznie oznaczona etykietą „Klienci o wysokiej wartości”.

W miarę udostępniania przez nas dodatkowych celów związanych z cyklem życia klientów, które nie dotyczą pozyskiwania nowych klientów (np. ponowne angażowanie klientów, którzy stracili zaangażowanie), oznaczanie list odbiorców etykietami typów klientów stanie się jeszcze ważniejsze.

Typy klientów nie tylko ułatwiają optymalizację, ale też świetnie nadają się do porządkowania i sprawdzania list odbiorców.


Instrukcje

Aby zastosować typy klientów do list odbiorców, wykonaj podane niżej instrukcje. Zaloguj się na konto, do którego należą listy odbiorców. Jeśli np. listy odbiorców należą do Twojego konta menedżera, musisz się zalogować na to konto, aby wprowadzić te zmiany.

Uwaga: typy klientów możesz ustawiać, wyświetlać i edytować tylko w przypadku własnych list odbiorców.

Ustawianie typów klientów

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Ikona narzędzi.
 2. W menu sekcji kliknij Zasoby wspólne.
 3. Kliknij Zarządzanie odbiorcami.
 4. W menu u góry kliknij Twoje segmenty danych.
 5. Wybierz listę klientów, którą chcesz powiązać z typem klienta.
 6. Kliknij menu Typ klienta i wybierz jeden z wyświetlonych typów klienta. Możesz też wyszukać typ klienta, który chcesz zastosować.
 7. Kliknij Zastosuj.

Wyświetlanie i usuwanie typów klienta

 1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Ikona narzędzi.
 2. W menu sekcji kliknij Zasoby wspólne.
 3. Kliknij Zarządzanie odbiorcami.
 4. W menu u góry kliknij Twoje segmenty danych.
 5. Zaznacz pole wyboru obok listy odbiorców, którą chcesz edytować.
 6. Na niebieskim pasku kliknij menu „Edytuj”.
 7. Kliknij Usuń.

Typy klientów można też ustawiać w ramach innych procesów w Google Ads. Jeśli np. zastosujesz listę klientów do celu „Pozyskiwanie nowych klientów”, zostanie ona automatycznie oznaczona etykietą „Kupujący”, ponieważ w przypadku pozyskiwania nowych klientów następuje wykluczanie z kierowania tych osób, które już coś kupiły.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne