การประมูล

กระบวนการที่เกิดขึ้นกับการค้นหาแต่ละครั้งใน Google เพื่อตัดสินว่าจะให้โฆษณาใดแสดงกับการค้นหานั้นๆ และโฆษณาเหล่านั้นจะแสดงในหน้าเว็บตามลำดับใด (หรือจะให้โฆษณาแสดงหรือไม่)

  • ในแต่ละครั้งที่โฆษณามีสิทธิ์ปรากฏขึ้นสำหรับการค้นหา โฆษณาดังกล่าวจะเข้าสู่การประมูลเพื่อแสดงโฆษณา การประมูลจะเป็นตัวกำหนดว่าโฆษณาดังกล่าวจะได้แสดงหรือไม่และจะได้แสดงในอันดับเฉลี่ยใดบนหน้าเว็บ
  • การประมูลมีกระบวนการดังนี้
    1. เมื่อมีผู้ค้นหา ระบบ Google Ads จะค้นหาโฆษณาทั้งหมดที่มีคีย์เวิร์ดตรงกับการค้นหาดังกล่าว
    2. ระบบจะคัดโฆษณาที่ไม่มีสิทธิ์ออกจากโฆษณาเหล่านี้ เช่น โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศอื่น หรือโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุมัติเพราะละเมิดนโยบาย
    3. จากโฆษณาที่เหลืออยู่ จะมีเฉพาะโฆษณาที่มีลำดับโฆษณาสูงเพียงพอเท่านั้นที่จะมีโอกาสแสดงผล ลำดับโฆษณาพิจารณาจากราคาเสนอ คุณภาพโฆษณา เกณฑ์ลำดับโฆษณา บริบทการค้นหาของผู้ใช้ และผลที่คาดว่าจะได้รับจากส่วนขยายและรูปแบบโฆษณาอื่นๆ ร่วมกัน

Action steps

  • สิ่งสำคัญที่สุดที่ไม่ควรลืมก็คือ แม้ในกรณีที่คู่แข่งของคุณให้ราคาเสนอที่สูงกว่าคุณ คุณก็ยังมีสิทธิ์ได้อันดับที่สูงกว่าในราคาที่ต่ำกว่าได้ ด้วยคีย์เวิร์ดและโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องสูง
  • เนื่องจากกระบวนการประมูลจะเกิดขึ้นซ้ำทุกครั้งที่มีการค้นหาบน Google การประมูลจึงอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในขณะนั้น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติที่คุณจะเห็นว่าอันดับของโฆษณาในหน้าเว็บผันผวนไปบ้างและโฆษณาอาจแสดงบ้างไม่แสดงบ้าง
เกี่ยวกับอันดับเฉลี่ย
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว