Izsole

Process, kas notiek katrā Google meklēšanas izmantošanas reizē, lai izlemtu, kuras reklāmas tiks rādītas konkrētajam meklēšanas vaicājumam un kādā secībā šīs reklāmas tiks rādītas lapā (un vai reklāmas vispār tiks vai netiks rādītas).

  • Ikreiz, kad kāda Google Ads reklāma ir piemērota rādīšanai meklēšanā, tā piedalās reklāmu izsolē. Izsolē tiek noteikts, vai reklāma faktiski tiks vai netiks rādīta un kurā reklāmas pozīcijā tā tiks rādīta attiecīgajā lapā.
  • Tālāk ir izskaidrots, kā darbojas izsole.
    1. Kad lietotājs veic meklēšanu, Google Ads sistēma atrod visas reklāmas, kuru atslēgvārdi atbilst attiecīgajam meklēšanas vaicājumam.
    2. No šīm reklāmām sistēma ignorē visas reklāmas, kas nav piemērotas, piemēram, reklāmas, kuru mērķauditorija ir atlasīta citā valstī vai kuras ir noraidītas politikas pārkāpuma dēļ.
    3. No atlikušajām reklāmām var tikt rādītas tikai tās reklāmas, kurām ir pietiekami augsts reklāmas rangs. Reklāmas rangs ir jūsu noteiktās cenas, reklāmas kvalitātes, reklāmas ranga sliekšņu, lietotāja meklēšanas vienumu konteksta, kā arī paredzamās paplašinājumu un citu reklāmas formātu ietekmes apvienojums.

Action steps

  • Ņemiet vērā: pat ja konkurentu cenas ir augstākas par jūsu cenām, jūs joprojām varat iegūt augstāku pozīciju ar zemāku cenu, izmantojot precīzi atbilstošus atslēgvārdus un reklāmas.
  • Tā kā izsoles process tiek atkārtots katra Google tīklā ievadītā meklēšanas vaicājuma gadījumā, katrā izsolē var būt atšķirīgi rezultāti atkarībā no konkurences attiecīgajā brīdī. Tāpēc ir normāli, ja pamanāt svārstības savas reklāmas pozīcijā lapā un tajā, vai jūsu reklāma tiek vai netiek rādīta.
Par reklāmas pozīciju
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.