Oksjon

Iga Google’i otsingu puhul toimuv protsess, millega otsustatakse, millised reklaamid selle konkreetse otsingu puhul ilmuvad ja millises järjestuses reklaame lehel näidatakse (või kas reklaame üldse selle otsingu puhul näidatakse).

  • Alati kui mõni reklaam on otsingu puhul esitamiseks sobilik, läbib see reklaamioksjoni. Oksjon määrab, kas reklaami näidatakse või mitte ning milline on reklaami positsioon, kui see lehel esitatakse.
  • Oksjon toimib järgmiselt.
    1. Kui keegi sooritab otsingu, otsib Google Adsi süsteem üles kõik reklaamid, mille märksõnad sellele otsingule vastavad.
    2. Nende reklaamide puhul eirab süsteem sobimatuid reklaame (näiteks reklaamid, mis sihivad mõnda muud riiki või on eeskirjade rikkumise tõttu tagasi lükatud).
    3. Ülejäänud reklaamide hulgast võidakse kuvada vaid need, mille reklaamiasetus on piisavalt kõrge. Reklaamiasetus on kombinatsioon teie pakkumisest, reklaami kvaliteedist, reklaamiasetuse lävedest, inimese otsingu kontekstist ning laienduste ja muude reklaamivormingute eeldatavast mõjust.

Steps in an Google ads auction

  • Kõige olulisem on meeles pidada, et ka siis, kui konkurent teeb kõrgema pakkumise kui teie, võite väga asjakohaste märksõnade ja reklaamide kasutamisel saada sellegipoolest kõrgema positsiooni ning seda madalama hinnaga.
  • Kuna oksjoniprotsessi korratakse iga kord, kui keegi sooritab Google’is otsingu, võivad tulemused iga kord olla erinevad, sõltuvalt just sel hetkel olevast konkurentsist. Seetõttu pole põhjust muretseda, kui näete, et teie reklaami positsioon lehel muutub või kui teie reklaami vahel üldse ei näidata.
Teave reklaami keskmise positsiooni kohta

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü