Търг

Процесът, който възниква при всяко търсене с Google, за да се прецени кои реклами ще се показват за конкретното търсене и в какъв ред ще се показват те на страницата (както и дали ще се показват реклами изобщо).

  • Всеки път, когато реклама отговаря на условията да бъде показана при заявка за търсене, преминава през рекламния търг. Той определя дали тя ще бъде показана и на коя рекламна позиция в страницата.
  • Ето как работи търгът:
    1. Когато някой извърши търсене, системата на Google Ads намира всички реклами, чиито ключови думи съвпадат със заявката.
    2. От тези реклами системата не взема под внимание неотговарящите на условията, като например насочените към различна държава или неодобрените поради нарушение на правилата.
    3. От останалите реклами може да се покажат само онези с достатъчно висок рекламен ранг. Рекламният ранг е комбинация от офертата Ви, качеството на рекламата, праговете за рекламния ранг, контекста на търсене на човека и очакваното въздействие на разширенията и другите рекламни формати.

Steps in an Google ads auction

  • Най-важно е да не забравяте, че дори конкуренцията Ви да оферира повече от Вас, пак можете да спечелите по-горна позиция на по-ниска цена чрез особено подходящи ключови думи и реклами.
  • Тъй като тръжният процес се повтаря за всяко търсене с Google, всеки търг потенциално може да има различни резултати в зависимост от конкуренцията в дадения момент. Поради това е нормално да виждате известни колебания в позицията на рекламата си на страницата и дали тя изобщо се показва.
Всичко за позицията на рекламата
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false