Nastavení měření nárůstu konverzí na základě polohy

Měření zvýšení počtu konverzí není k dispozici ve všech účtech Google Ads. Pokud jej chcete používat, obraťte se na svého zástupce Googlu pro účet.

Zvýšení počtu konverzí umožňuje měřit inkrementální konverze, ke kterým došlo díky kampaním Google Ads. Zvýšení počtu konverzí umožňuje spustit kontrolovaný experiment, ve kterém můžete své zákazníky rozdělit do srovnatelných geografických skupin a měřit nárůst počtu konverzí na konci cesty u těchto dvou skupin:

 • geografické oblasti, ve kterých se zobrazují vaše reklamy,
 • geografické oblasti, ve kterých se vaše reklamy nezobrazují.

Rozdíl v počtu konverzí mezi těmito dvěma skupinami představuje nárůst počtu konverzí způsobený vašimi kampaněmi. Zvýšení počtu konverzí také umožňuje rozdělit exponovanou a kontrolní skupinu podle geografických údajů.

V tomto článku se zaměříme na nárůst konverzí na základě polohy.

 


Než začnete

Abyste mohli zvýšení počtu konverzí měřit, je třeba nejprve vytvořit kampaň, která bude zobrazovat reklamy na podporované platformě Google Ads. Podporované typy kampaní jsou kampaně na aplikace, kampaně ke generování poptávky, kampaně Discovery, obsahové kampaně, videokampaně, kampaně ve vyhledávání, kampaně v Nákupech a maximálně výkonné kampaně. Další informace vám sdělí váš zástupce Googlu pro účet.

Je nárůst konverzí na základě polohy správným nástrojem k nalezení odpovědi na naši otázku?

Tento test doporučujeme inzerentům, kteří chtějí zjistit celkovou nepřiřazenou inkrementální návratnost investic (ROI) svých kampaní. Některý výhody této metody:

 • zjistíte, jaká je celková inkrementální návratnost investic do reklamy (iROAS) vašich kampaní, což vám pomůže při rozhodování o rozdělení rozpočtu,
 • externě je k dispozici metodika geografického rozdělení,
 • v jedné studii lze měřit více kanálů,
 • v jedné studii lze měřit více typů konverzí, například konverze z webů a aplikací.

Způsobilost k měření nárůstu konverzí na základě polohy

Abyste mohli nárůst konverzí měřit, musíte v účtu Google Ads měřit alespoň jednu kompatibilní konverzní akci. Případně můžete týmu, který spravuje váš účet, předat offline data. Níže uvádíme různé typy konverzí, které můžete použít pro měření nárůstu konverzí na základě polohy:

 • značka konverzí Google Ads (dříve značka Google Ads),
 • značka konverzí Firebase,
 • služba Floodlight v rámci Display & Video 360 (DV360),
 • pro všechny typy offline konverzí agregované na úrovni směrovacího čísla nebo města je podporována metoda Bring Tour Own Device.

Aby bylo možno použít metodiku geografického rozdělení, musí navíc kampaň cílit na jednu zemi.

Poznámka: Minimální zjistitelná iROAS je taková velikost dosaženého efektu, kterou během testu potřebujeme, abychom s velkou pravděpodobností zjistili statisticky významný nárůst. Pomůže vám to při rozhodování o rozpočtu.

Existují tři úrovně proveditelnosti:

 • Vysoká
 • Střední
 • Nízká

Nejlepší šanci na získání statisticky významných výsledků vám zajistí vysoká proveditelnost. Pokud je proveditelnost nízká, nedoporučujeme pokračovat. Namísto toho byste měli změnit rozpočet tak, aby odpovídal doporučení, a zjistit, jak se to projeví na proveditelnosti.

V závislosti na vašich konverzních cílech a typu firmy může být vyhovující i střední proveditelnost, doporučujeme však postupovat obezřetně. O další informace požádejte správce účtu.

Nárůst nemůžeme zaručit, a to z mnoha důvodů. Proto doporučujeme postupovat metodou zkoušení a vyhodnocování a postupně tak vylepšovat výsledky. Pokud chcete odhadovaný počet konverzí zvětšit, můžete zvětšit rozpočet nebo optimalizovat experiment tak, abyste omezili vliv konverzí, které jsou směrově korelovány s vaším nákupním cílem. Vždy se řiďte doporučenými postupy pro danou kampaň. O další informace požádejte správce účtu.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Pokyny

Nastavení měření zvýšení počtu konverzí

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.
 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu cílů Ikona cílů.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Měření.
 3. Klikněte na Měření dopadu.
 4. Klikněte na tlačítko plus .
 5. Vyberte Nárůst konverzí v části Na základě polohy.
 6. Vyberte kampaně, u kterých chcete zvýšení počtu konverzí měřit.
  • Poznámka: Kampaň se nemůže zúčastnit více studií současně. Jestliže určitou kampaň nelze vybrat, pravděpodobně to znamená, že už je v nějaké studii používána.
 7. Vyberte datum zahájení a datum ukončení studie.
 8. Vyberte konverze, které chcete v testu použít.
 9. Ve sloupci napravo zkontrolujte stav proveditelnosti. Ten udává, s jakou pravděpodobností dosáhnete u měřených kampaní průkazných výsledků.
  • Poznámka: Pokud má stav proveditelnosti hodnotu „Vysoká“, bude vaše studie s největší pravděpodobností úspěšná. Vysoké proveditelnosti můžete dosáhnout zvětšením rozpočtu nebo zahrnutím všech kampaní pro konkrétní kanál nebo cíl.
 10. Klikněte na Uložit.

 


Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka