ต้นทุนต่อคลิกโดยเฉลี่ย (CPC เฉลี่ย): คำจำกัดความ

จำนวนเงินเฉลี่ยที่ระบบเรียกเก็บคุณเป็นค่าคลิกโฆษณา ต้นทุนต่อคลิกโดยเฉลี่ย (CPC เฉลี่ย) คำนวณโดยการหารค่าใช้จ่ายรวมของคลิกด้วยจำนวนคลิกทั้งหมด

  • CPC เฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับต้นทุนต่อคลิกที่จ่ายจริง (CPC จริง) ซึ่งก็คือจำนวนเงินตามจริงที่ระบบเรียกเก็บจากคุณสำหรับการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง โปรดทราบว่า CPC เฉลี่ยอาจแตกต่างจากต้นทุนสูงสุดต่อคลิก (CPC สูงสุด) ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจ่ายสำหรับการคลิกบนโฆษณาของคุณหนึ่งครั้ง
  • ตัวอย่างวิธีคำนวณ CPC เฉลี่ย สมมติว่าโฆษณาได้รับคลิก 2 ครั้ง ครั้งแรกราคา 6 บาท ส่วนอีกครั้งราคา 12 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่ากับ 18 บาท ให้คุณหาร 18 บาท (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ด้วย 2 (จำนวนคลิกทั้งหมดที่ได้รับ) ก็จะได้ CPC เฉลี่ยเท่ากับ 9 บาท
  • คุณจะดูจำนวน CPC เฉลี่ยได้ในคอลัมน์ "CPC เฉลี่ย" ในแคมเปญ
  • สำหรับ Hotel Ads บางครั้ง CPC เฉลี่ยอาจสูงกว่า CPC สูงสุด เนื่องจากระบบคูณ CPC สูงสุดด้วยจำนวนคืนในแผนการเดินทาง เช่น หากตั้งค่า CPC สูงสุดไว้ที่ 60 บาท คุณจะจ่ายให้แต่ละการคลิกไม่เกิน 60 บาทต่อการพักแต่ละคืน หากเข้าพัก 3 คืน คุณก็จะจ่ายสำหรับการคลิกแต่ละครั้งไม่เกิน 180 บาท CPC เฉลี่ยจะแสดงราคาเต็มที่คุณจ่ายสำหรับการคลิกแต่ละครั้ง
  • หากเพิ่งเริ่มใช้งานและอยากทราบจำนวนเงินเฉลี่ยที่จะระบบจะเรียกเก็บสำหรับการคลิก 1 ครั้ง ให้คุณใช้เครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดเพื่อดูจำนวนเงิน CPC เฉลี่ยโดยประมาณสำหรับแคมเปญบนเครือข่ายการค้นหาของคุณ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก