Дефиниција просечне цене по клику

Просечан износ који вам се наплаћује за клик на оглас. Просечна цена по клику се израчунава тако што се укупна цена кликова подели са укупним бројем кликова.

  • Просечна цена по клику је заснована на стварној цени по клику, што је стварни износ који вам се наплаћује за клик на оглас. Имајте на уму да просечна цена по клику може да се разликује од максималне цене по клику, што је највећи износ који сте спремни да платите за клик.
  • Ево примера израчунавања просечне цене по клику. Рецимо да оглас оствари два клика, један по цени од 0,20 USD, a други по цени од 0,40 USD, па је укупна цена 0,60 USD. Ако поделите 0,60 USD (укупна цена) са 2 (укупан број кликова), добијате просечну цену по клику од 0,30 USD.
  • Износи просечне цене по клику се налазе у колони „Прос. цена по клику“ у Кампањама.
  • Код огласа за хотеле прос. цена по клику понекад може да буде већа од макс. цене по клику јер се максимална цену по клику множи са бројем ноћења у плану путовања. На пример, ако је макс. цена по клику подешена на 2 USD, клик на оглас за боравак од једног ноћења ће коштати највише 2 USD. Клик на оглас за боравак од 3 ноћења ће коштати највише 6 USD. Прос. цена по клику одражава пуну цену коју плаћате за сваки клик.
  • Тек почињете и желите да стекнете увид у просечан износ који можемо да вам наплаћујемо за клик? Помоћу планера кључних речи можете добити процењене износе просечне цене по клику за кампање на Мрежи за претрагу.

Да ли вам је ово било корисно?

Како то можемо да побољшамо?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Претрага
Обриши претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени