Дефиниција просечне цене по клику

Просечан износ који вам се наплаћује за клик на оглас. Просечна цена по клику се израчунава тако што се укупна цена кликова подели са укупним бројем кликова.

  • Просечна цена по клику је заснована на стварној цени по клику, што је стварни износ који вам се наплаћује за клик на оглас. Имајте на уму да просечна цена по клику може да се разликује од максималне цене по клику, што је највећи износ који сте спремни да платите за клик.
  • Ево примера израчунавања просечне цене по клику. Рецимо да оглас оствари два клика, један по цени од 0,20 USD, a други по цени од 0,40 USD, па је укупна цена 0,60 USD. Ако поделите 0,60 USD (укупна цена) са 2 (укупан број кликова), добијате просечну цену по клику од 0,30 USD.
  • Износи просечне цене по клику се налазе у колони „Прос. цена по клику“ у Кампањама.
  • Код огласа за хотеле прос. цена по клику понекад може да буде већа од макс. цене по клику јер се максимална цену по клику множи са бројем ноћења у плану путовања. На пример, ако је макс. цена по клику подешена на 2 USD, клик на оглас за боравак од једног ноћења ће коштати највише 2 USD. Клик на оглас за боравак од 3 ноћења ће коштати највише 6 USD. Прос. цена по клику одражава пуну цену коју плаћате за сваки клик.
  • Тек почињете и желите да стекнете увид у просечан износ који можемо да вам наплаћујемо за клик? Помоћу планера кључних речи можете добити процењене износе просечне цене по клику за кампање на Мрежи за претрагу.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пробајте следеће кораке:

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени