En definisjon av gjennomsnittlig kostnad per klikk (gj.sn. CPC)

Dette er det gjennomsnittlige beløpet du betaler per klikk på annonsen din. Gjennomsnittlig kostnad per klikk (gj.sn. CPC) beregnes ved å dele den totale kostnaden for klikkene dine på totalt antall klikk.

  • Gjennomsnittlig CPC er basert på den faktiske kostnaden per klikk (faktisk CPC), som er det beløpet du faktisk betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Merk deg at den gjennomsnittlige CPC-verdien din kan avvike fra den høyeste kostnaden din per klikk (maks. CPC), som er det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk.
  • Her er et eksempel på utregningen av gjennomsnittlig CPC. Hvis annonsen din for eksempel får to klikk, og de koster henholdsvis to kroner og fire kroner, er totalkostnaden for klikkene seks kroner. Vi deler seks kroner (totalkostnaden din) på to (totalt antall klikk) og får en gjennomsnittlig CPC på tre kroner.
  • Du kan finne de gjennomsnittlige CPC-beløpene dine i «Gj.sn. CPC»-kolonnen i Kampanjer-fanen.
  • For hotellannonser kan gj.sn. CPC til tider være høyere enn maks. CPC. Dette skyldes at maks. CPC-beløpet multipliseres med antallet netter som inngår i den aktuelle reiseruten. Hvis maks. CPC for eksempel er angitt som 20 kr, er 20 kr det meste et klikk kan komme til å koste for et opphold på én natt. For et opphold på tre netter kan klikket dermed maksimalt koste NOK 60. Gj.sn. CPC gjenspeiler den totale prisen du betaler for hvert klikk.
  • Er du akkurat kommet i gang og interessert i å vite hva du i gjennomsnitt kan forvente å måtte betale for et klikk? Da kan du bruke Søkeordplanleggeren for å få et anslag over gjennomsnittlig CPC for kampanjene dine i Søkenettverket.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny