Definisjon av gjennomsnittlig kostnad per klikk (gj.sn. CPC)

Dette er det gjennomsnittlige beløpet du betaler per klikk på annonsen din. Gjennomsnittlig kostnad per klikk (gj.sn. CPC) beregnes ved å ta totalkostnaden for alle klikkene dine og dele den på antall klikk du har fått på annonsen.

  • Gjennomsnittlig CPC er basert på den faktiske kostnaden per klikk (faktisk CPC), som er det beløpet du faktisk betaler hver gang noen klikker på annonsen din. Merk deg at den gjennomsnittlige CPC-verdien din kan avvike fra den høyeste kostnaden din per klikk (maks. CPC), som er det høyeste beløpet du er villig til å betale for et klikk.
  • Her er et eksempel på utregningen av gjennomsnittlig CPC: Hvis annonsen din for eksempel får to klikk, og de koster henholdsvis to kroner og fire kroner, er totalkostnaden for klikkene seks kroner. Vi deler seks kroner (totalkostnaden din) på to (totalt antall klikk) og får en gjennomsnittlig CPC på tre kroner.
  • Du kan finne de gjennomsnittlige CPC-beløpene dine i «Gj.sn. CPC»-kolonnen i Kampanjer-fanen.
  • Er du akkurat kommet i gang og interessert i å vite hva du i gjennomsnitt kan forvente å måtte betale for et klikk? Da kan du bruke Søkeordplanleggeren for å få et anslag over gjennomsnittlig CPC for kampanjene dine i Søkenettverket.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt