Средна цена на кликване (Ср. CPC): Определение

Средната сума, с която Ви таксуваме за кликване върху рекламата Ви. Средната цена на кликване (Ср. CPC) се изчислява, като общата цена на кликванията Ви се раздели на общия брой кликвания.

  • Средната CPC се базира на действителната Ви цена на кликване (действителната CPC) – действителната сума, с която Ви таксуваме за кликване върху рекламата Ви. Имайте предвид, че средната Ви CPC може да се различава от максималната Ви цена на кликване (макс. CPC), която представлява най-голямата сума, която сте готови да платите за кликване.
  • Ето пример как да изчислите средната си CPC. Да предположим, че рекламата Ви получи две кликвания – едното на стойност 0,20 лв., а другото – 0,40 лв., на обща стойност 0,60 лв. Като разделите 0,60 лв. (общата Ви цена) на 2 (общият брой кликвания), ще получите средна CPC от 0,30 лв.
  • Можете да намерите средната си CPC в колоната „Ср. CPC“ в „Кампании“.
  • Току-що започвате и искате да получите представа за средната сума, която може да Ви таксуваме за кликване? Можете да използвате Инструмента за планиране на ключови думи, за да получите прогнозна средна CPC за кампаниите си в мрежата за търсене.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си