Kampaņa beigusies: definīcija

Reklāmas kampaņa, kuras beigu datums ir pagājis un kuras reklāmas vairs netiek rādītas.

  • Varat izvēlēties beigu datumu katrai reklāmas kampaņai, lai norādītu, kad ir jāpārtrauc tās darbība. Kad kampaņa sasniedz beigu datumu, visu kampaņas reklāmu rādīšana tiek pārtraukta.
  • Kampaņas beigu datumu varat mainīt jebkurā brīdī — arī tad, ja beigu datums ir pagājis.
  • Būs redzama informācija par jūsu kampaņas pašreizējo statusu, kāds tas ir norādīts lapas “Kampaņas” slejā “Statuss”. Blakus reklāmu kopām, reklāmām un atslēgvārdiem, kas ir daļa no šīs kampaņas, var būt redzams arī statuss “Kampaņa beigusies”.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne