קמפיין שהסתיים: הגדרה

קמפיין מודעות שתאריך הסיום שלו חלף והוא אינו מציג עוד מודעות.

  • אתה בוחר תאריך סיום לכל קמפיין מודעות על מנת לציין את התאריך שבו תרצה להפסיק אותו. כשקמפיין מגיע לתאריך הסיום, נפסקת ההצגה של כל המודעות שהוא כולל.
  • בכל עת תוכל לשנות את תאריך הסיום של קמפיין, גם לאחר שתאריך זה חלף.
  • תוכל לראות את המידע על מצבו הנוכחי של הקמפיין בעמודה 'סטטוס' שבדף 'קמפיינים'. ייתכן שתראה את הסטטוס 'הקמפיין הסתיים' גם לצד קבוצות המודעות, המודעות ומילות המפתח שכלולות בקמפיין זה.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?