קמפיין שהסתיים: הגדרה

קמפיין מודעות שתאריך הסיום שלו חלף והוא אינו מציג עוד מודעות.

  • אתה בוחר תאריך סיום לכל קמפיין מודעות על מנת לציין את התאריך שבו תרצה להפסיק אותו. כשקמפיין מגיע לתאריך הסיום, נפסקת ההצגה של כל המודעות שהוא כולל.
  • בכל עת תוכל לשנות את תאריך הסיום של קמפיין, גם לאחר שתאריך זה חלף.
  • תוכל לראות את המידע על מצבו הנוכחי של הקמפיין בעמודה 'סטטוס' שבדף 'קמפיינים'. ייתכן שתראה את הסטטוס 'הקמפיין הסתיים' גם לצד קבוצות המודעות, המודעות ומילות המפתח שכלולות בקמפיין זה.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי