Završena kampanja: definicija

Oglasna kampanja čiji je datum završetka prošao više ne prikazuje oglase.

  • Datum završetka birate za sve oglasne kampanje da biste naznačili kada se kampanja mora prestati prikazivati. Na datum završetka kampanje svi će se oglasi iz te kampanje prestati prikazivati.
  • Datum završetka kampanje možete promijeniti u bilo kojem trenutku, čak i nakon datuma završetka.
  • Informacije o trenutačnom stanju kampanje prikazivat će se na popisu u stupcu "Status" na stranici "Kampanje". Možda ćete pokraj grupe oglasa, oglasa i ključnih riječi koje su dio kampanje vidjeti i status "Kampanja je završena".
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?