Оцена квалитета: дефиниција

Оцена квалитета је процена квалитета огласа, кључних речи и одредишних страница. Квалитетнији огласи могу да доведу до нижих цена и бољих позиција огласа.

  • Оцену квалитета можете да видите ако додате колону Оцена квалитета у извештај.
  • Оцена квалитета се евидентира на скали 1–10 и обухвата очекивану стопу учесталости кликова, релевантност огласа и кориснички доживљај одредишне странице.
  • Што су огласи и одредишне странице релевантнији за корисника, то је вероватније да ће оцена квалитета бити већа.
  • Оцена квалитета је обједињена процена вашег општег учинка на аукцијама огласа и не користи се за одређивање ранга огласа током аукције.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем

Претрага
Обришите претрагу
Затвори претрагу
Google апликације
Главни мени
Центар за помоћ за претрагу
true
73067
false