Nivell de qualitat: definició

El nivell de qualitat és una estimació de la qualitat dels anuncis, les paraules clau i les pàgines de destinació. Els anuncis amb una qualitat més alta poden tenir costos més baixos i optar a posicions millors.

  • Podeu veure el vostre nivell de qualitat afegint la columna Nivell de qualitat a un informe.
  • El nivell de qualitat es presenta amb una escala de l'1 al 10 i inclou la ràtio de clics d'entrada esperada, la rellevància de l'anunci i de l'experiència a la pàgina de destinació.
  • Com més rellevants siguin els anuncis i les pàgines de destinació per a l'usuari, més probabilitats tindreu de tenir un nivell de qualitat alt.
  • El nivell de qualitat és un càlcul agregat del vostre rendiment general a les subhastes d'anuncis i no s'utilitza per determinar la classificació de l'anunci en el moment de la subhasta.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?