Nivell de qualitat: definició

El nivell de qualitat és una estimació de la qualitat dels anuncis, les paraules clau i les pàgines de destinació. Els anuncis amb una qualitat més alta poden tenir costos més baixos i optar a millors posicions.

  • Podeu consultar el nivell de qualitat que teniu (valorat de l'1 al 10), així com els factors que el componen (la ràtio de clics d'entrada, la rellevància de l'anunci i l'experiència d'usuari proporcionada per la pàgina de destinació), al camp "Anàlisi de paraules clau" del vostre compte.
  • Com més rellevants siguin els anuncis i les pàgines de destinació per a l'usuari, més probabilitats tindreu de tenir un nivell de qualitat alt.
  • El nivell de qualitat és un càlcul agregat del vostre rendiment general a les subhastes d'anuncis i no s'utilitza per determinar la classificació de l'anunci en el moment de la subhasta.

 

Enllaços relacionats

Ha resultat útil aquest article?
Com ho podem millorar?