Nivell de qualitat: definició

El nivell de qualitat és una estimació de la qualitat dels anuncis, les paraules clau i les pàgines de destinació. Els anuncis amb una qualitat més alta poden tenir costos més baixos i optar a posicions millors.

  • Podeu veure el vostre nivell de qualitat afegint la columna Nivell de qualitat a un informe.
  • El nivell de qualitat es presenta amb una escala de l'1 al 10 i inclou la ràtio de clics d'entrada esperada, la rellevància de l'anunci i de l'experiència a la pàgina de destinació.
  • Com més rellevants siguin els anuncis i les pàgines de destinació per a l'usuari, més probabilitats tindreu de tenir un nivell de qualitat alt.
  • El nivell de qualitat és un càlcul agregat del vostre rendiment general a les subhastes d'anuncis i no s'utilitza per determinar la classificació de l'anunci en el moment de la subhasta.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament