Качествен рейтинг: определение

Качественият рейтинг е оценка за качеството на рекламите, ключовите думи и целевите Ви страници. По-високото качество на рекламите може да доведе до по-ниски цени и по-добри позиции за тях.

  • Можете да видите качествения си рейтинг (отчитан по скала от 1 до 10) и компонентите му (очаквана честота на кликване, уместност на рекламата и практическа работа с целевата страница) в полето за анализ на ключовата дума в профила си.
  • Колкото по-уместни са рекламите и целевите Ви страници за потребителя, толкова по-голяма е вероятността да получите по-висок качествен рейтинг.
  • Качественият рейтинг е обобщена прогноза за цялостната Ви ефективност в рекламните търгове и не се използва по време на търга за определяне на рекламния ранг.

 

Сродни връзки

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?