Přehledy skupin podkladů

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Optimalizace podkladů je klíčem k úspěchu kampaní typu Maximální výkon. Při posuzování úspěšnosti kampaní a maximalizace výkonu můžete u kampaní zkontrolovat metriky výkonu na úrovni skupiny podkladů.

Při kontrole údajů o výkonu na úrovni skupiny podkladů lépe uvidíte, jak si skupiny podkladů vedou z hlediska vašich cílů na úrovni kampaně. Tato data můžete využít společně s přehledy podkladů nebo kombinací, a zlepšit tak podklady, které podpoří výsledky vaší kampaně. Další informace o přehledech podkladů v kampaních typu Maximální výkon

Poznámka: I skupiny podkladů s vyšší CPA nebo nižší ROAS přispívají k dosažení cílů kampaně. Proto vám na základě těchto informací nedoporučujeme skupiny podkladů odstraňovat. Další informace o optimalizaci mezní ROI namísto průměrné

Obsah této stránky

Než začnete

Aby přehled skupin podkladů dostupný, musíte vytvořit kampaň typu Maximální výkon. Další informace o kampaních typu Maximální výkon


Jak to funguje

Přehled skupin podkladů zobrazíte takto:

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Kampaně Campaigns Icon.
 2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Kampaně.
 3. Klikněte opět na Kampaně.
 4. Na stránce Kampaně vyberte kampaň typu Maximální výkon, kterou chcete zobrazit.
 5. Klikněte na kartu Skupiny podkladů.
 6. V pravém horním rohu přepněte zobrazení stránky ze souhrnu na tabulku.
  • Poznámka: V tabulce se objeví sloupce Konv. poměr, Konverze a Cena/konv. ve výchozím nastavení.
 7. Pokud chcete zobrazit další sloupce, klikněte na tlačítko Sloupce a poté na možnost Upravit sloupce. Můžete procházet dostupné metriky a kliknutím na Použít je zobrazit v přehledu jako sloupce.

Údaje v přehledu skupin podkladů

V přehledu Skupina podkladů v Google Ads se můžete podívat na metriky a data, která vám pomohou vylepšit podklady a reklamní strategie. Některé metriky jsou k dispozici ve výchozím nastavení. Pokud chcete přidat nebo odebrat metriky, klikněte na ikonu Sloupce, vyberte možnost Upravit sloupce a vyberte a uložte metriky, které chcete v přehledu zobrazit.


Doporučené metriky

Google doporučuje používat konkrétní metriky k získání užitečných informací z přehledů skupin podkladů. Pokud nevíte, jak při nastavování přehledů skupin podkladů začít, zvažte přidání následujících metrik.

Konverze

Konverze jsou akce, které se započítávají, když někdo uskuteční interakci s vaší reklamou nebo neplaceným záznamem produktu a pak udělá něco, co jste definovali jako hodnotné pro vaši firmu.

Když budete měřit konverze, budete mít lepší přehled o tom, kolik zákazníků provede akci s vaší reklamou po zobrazení reklamy vytvořené z podkladů z vaší skupiny podkladů pro kampaň typu Maximální výkon.

Hodnota konverze (pokud je měřena)

Pokud cíle konverzí měří i hodnotu konverzí, můžete s jejich pomocí přesněji měřit a optimalizovat skutečný obchodní dopad reklamních kampaní.

Konverzní poměr

Konverzní poměr představuje průměrný počet konverzí na interakci s reklamou. Pomocí měření konverzí v účtu můžete měřit konverzní poměry, které se zobrazují jako procento.

Když měříte konverzní poměr, můžete porovnávat podklady ve skupině podkladů, abyste měli jistotu, že se budou zobrazovat nejvýkonnější podklady.

Cena za konverzi

Cena za konverzi udává, kolik vás průměrně stojí jedna konverze. Vypočítá se vydělením vašich celkových nákladů hodnotou ve sloupci Konverze.

Když měříte cenu za konverzi, můžete porovnávat podklady ve skupině podkladů, abyste měli jistotu, že vynaložené peníze přinášejí výsledky.


Doporučené postupy

Abyste data z přehledu skupin podkladů využili na maximum, zvažte následující kroky:

 • Pokračujte v hodnocení na úrovni kampaně: Doporučujeme i nadále vyhodnocovat výkon kampaní na úrovni kampaně, protože algoritmus bude optimalizován s ohledem na cíle konverzí.
 • Vyhodnocujte metriky konverzí pečlivě: Při posuzování průměrné ceny za akci (CPA) nebo hodnoty konverze vůči nákladům (ROAS) na úrovni skupiny podkladů doporučujeme postupovat opatrně, protože skupiny podkladů s vyšší CPA nebo nižší ROAS přispívají k dosažení cílů kampaně. Podklady a skupiny podkladů můžete maximalizovat, abyste vytvořili úspěšnější kampaň. Další informace o optimalizaci mezní ROI namísto průměrné
 • Využívejte další statistiky v Google Ads: Pokud chcete mít lepší přehled o výkonu svých podkladů a skupin podkladů (například o tom, u kterých publik mají vaše reklamy největší ohlas), podívejte se také na statistiky publika v Google Ads.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
1961033719878389653
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067