Thông tin về tính năng quyền truy cập có thời hạn đối với tài khoản Google Ads

Tính năng quyền truy cập có thời hạn giúp bạn có thể chỉ định quyền truy cập tạm thời vào tài khoản Google Ads của bạn cho người dùng. Tính năng này giúp bạn đặt ngày hết hạn truy cập vào tài khoản, nhờ đó, bạn có thể quản lý người dùng tạm thời dễ dàng hơn.

Trên trang này


Lợi ích

Đôi khi, bạn có thể cho phép một số người dùng tạm thời truy cập vào tài khoản Google Ads của mình vì nhiều lý do, chẳng hạn như để tham vấn. Khi sử dụng tính năng quyền truy cập có thời hạn, bạn có thể đặt ngày mà quyền truy cập của những người dùng tạm thời này vào tài khoản của bạn tự động kết thúc. Tính năng này giúp bạn quản lý tài khoản của mình dễ dàng hơn mà không phải lo lắng về việc xoá quyền truy cập của người dùng khác theo cách thủ công. Bạn cũng sẽ ít phải lo lắng về tình trạng truy cập trái phép vào tài khoản của mình hơn nếu bạn đặt ngày hết hạn cho người dùng tạm thời.

Tính năng quyền truy cập có thời hạn cũng sẽ thông báo cho người dùng khi quyền truy cập của họ sắp hoặc đã hết hạn. Với tư cách là quản trị viên tài khoản Google Ads của mình, bạn sẽ nhận được một email 7 ngày trước, và 1 ngày trước khi quyền truy cập tạm thời của một tài khoản hết hạn. Khi đó, bạn có thể gia hạn quyền truy cập của họ (nếu cần) trước khi quyền truy cập của họ hết hạn.

Những người mà bạn đã chỉ định quyền truy cập có thời hạn vào tài khoản của bạn cũng sẽ nhận được email 7 ngày trước, và 1 ngày trước khi quyền truy cập của họ kết thúc. Việc này sẽ giúp họ có thời gian để làm việc với tài khoản của bạn và đảm bảo họ biết khi nào quyền truy cập của họ sẽ hết hạn.

Khi quyền truy cập của người dùng hết hạn, họ sẽ bị xoá khỏi tài khoản Google Ads của bạn. Bạn và các quản trị viên khác trong tài khoản của bạn sẽ nhận được thông báo khi người dùng bị xoá khỏi tài khoản.


Đặt và thay đổi ngày hết hạn truy cập

Để đặt ngày hết hạn truy cập cho một người dùng mới, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị viênBiểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng .
 4. Nhập địa chỉ email của người được mời.
 5. Lời nhắc về ngày hết hạn sẽ xuất hiện trên trang của bạn. Hãy nhập ngày hết hạn mà bạn muốn áp dụng cho người dùng. Ngày hết hạn mặc định được đặt thành "Không bao giờ".
 6. Chọn cấp truy cập cho người dùng mới.
 7. Nhấp vào Gửi lời mời.
 8. Sau khi người đó chấp nhận lời mời qua email, bạn sẽ nhận được thông báo trong tài khoản của mình. Nếu bạn cần thu hồi lời mời, hãy nhấp vào Thu hồi trong cột "Hành động".

Để thay đổi ngày hết hạn, hãy làm theo các bước sau.

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Quản trị viênBiểu tượng quản trị viên.
 2. Nhấp vào Quyền truy cập và bảo mật.
 3. Đặt con trỏ lên ngày hết hạn của một người dùng trong cột "Quyền truy cập sẽ hết hạn", sau đó nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì xuất hiện để chọn một ngày hết hạn mới cho người dùng đó. Họ sẽ nhận được một email thông báo về ngày hết hạn mới.

Việc thay đổi ngày hết hạn của người dùng trong tài khoản sẽ không làm thay đổi cấp truy cập của họ.

Lưu ý: Bạn có thể chọn một ngày bất kỳ bắt đầu từ ngày hiện tại theo lịch làm ngày hết hạn truy cập. Quyền truy cập sẽ hết hạn lúc 23:59 vào ngày bạn đã chọn. Múi giờ được sử dụng sẽ là múi giờ trong tài khoản của bạn.

Thời hạn truy cập của người dùng

Google Ads sẽ gửi email cho bạn và những người dùng bị ảnh hưởng 7 ngày trước và 1 ngày trước khi quyền truy cập của họ hết hạn. Những người dùng đã hết hạn truy cập sẽ không còn xuất hiện trong bảng trên trang Quyền truy cập và bảo mật. 

Khi quyền truy cập của người dùng hết hạn, họ sẽ bị xoá khỏi tài khoản Google Ads của bạn. Bạn hoặc một quản trị viên khác cần mời lại họ với tư cách là người dùng mới.


Câu hỏi thường gặp

Điều gì xảy ra với người dùng khi quyền truy cập của họ hết hạn?

Khi quyền truy cập của người dùng hết hạn, họ sẽ bị xoá khỏi tài khoản Google Ads của bạn. Điều này có nghĩa là họ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc xem thông tin trong tài khoản nữa. Bạn sẽ phải thêm lại họ làm người dùng mới để có thể khôi phục quyền truy cập của họ.

Thời hạn truy cập sử dụng múi giờ nào?

Múi giờ dùng để tính thời hạn truy cập là múi giờ mà tài khoản của bạn sử dụng. Nếu bạn đang làm việc với người dùng ở các múi giờ khác, hãy nhớ nhắc họ rằng ngày hết hạn truy cập của họ dựa trên múi giờ trong tài khoản của bạn chứ không phải múi giờ của họ.

Các chế độ cài đặt và thay đổi mặc định đối với bảng người dùng là gì?

Theo mặc định, "thời hạn truy cập của người dùng" sẽ được đặt thành "Không bao giờ". Giờ đây, bảng người dùng sẽ có thêm một cột là "Quyền truy cập sẽ hết hạn".

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính