URL cuối cùng dành cho thiết bị di động: Định nghĩa

URL cuối cùng dành cho thiết bị di động là một trường trong chế độ cài đặt URL quảng cáo cho phép quảng cáo được chuyển hướng đến một trang web phù hợp với thiết bị di động. Trường này chỉ được bật trong Google Ads Editor dưới dạng trường quảng cáo chuẩn. Trong quá trình tạo chiến dịch, bạn có thể bật tính năng này bằng cách đánh dấu vào ô được chỉ định bên dưới mục thông số tuỳ chỉnh.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10662299391849999782
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067