Thẻ tóm tắt của Google Ads trong kết quả tìm kiếm trên Google

Tính năng Tìm kiếm cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về trạng thái của chiến dịch khi bạn tìm kiếm các cụm từ cụ thể như "Google Ads" hoặc các từ khoá liên quan đến quảng cáo của bạn trên Google.

Lưu ý: Chúng tôi đang dần ra mắt các tính năng theo loại chiến dịch và tính năng cho mỗi loại chiến dịch có thể khác nhau một chút.

Thông tin về chiến dịch

Trên trang Kết quả tìm kiếm, bạn có thể xem thông tin mới nhất về chiến dịch, bao gồm số lượt hiển thị, số lượt nhấp, số lượt chuyển đổi và chi phí tính đến thời điểm hiện tại. Bạn cũng có thể xem trạng thái chiến dịch (ví dụ: "đủ điều kiện", "không đủ điều kiện" và "tạm dừng") và ví dụ về cách quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện với khách hàng tiềm năng.

Các đề xuất và cảnh báo

Để đưa ra cảnh báo cho bạn về mọi vấn đề, một nhóm các thông báo ở cấp tài khoản có thể xuất hiện trong Thẻ tóm tắt của Google Ads để thông báo về trạng thái chiến dịch. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể thấy đường liên kết "khắc phục vấn đề". Khi nhấp vào đây, bạn sẽ được chuyển đến Google Ads để giải quyết nhiều vấn đề có thể ngăn không cho chiến dịch phân phát đúng cách. Những vấn đề này có thể bao gồm việc thanh toán, trạng thái chiến dịch và các vấn đề liên quan đến chính sách.

Các đề xuất trong Thẻ tóm tắt của Google Ads có thể bao gồm "Thêm từ khoá mới" hoặc "Tối đa hoá giá trị chuyển đổi bằng lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo".

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
8806972756717164862
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067