Цена: определение

Средният дневен бюджет или сумата, която сте готови да изразходвате всеки ден за всяка рекламна кампания в профила си, се нарича „цена“. Размерът на бюджета Ви зависи изцяло от Вас и можете да го редактирате винаги, когато пожелаете.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню