Radnje u aplikaciji: definicija

Radnja u aplikaciji predstavlja broj događaja u kojima su pojavljivanja pripisana kampanji. Priroda radnje u aplikaciji određuje se u postavkama konverzije u mobilnoj aplikaciji.

Radnje u aplikaciji također su vrsta mjernog podatka konverzije, ali se odnose na kampanje za angažman u aplikaciji (ACE), a instaliranja su konverzije za kampanje za instalacije aplikacija (ACI). Saznajte više o praćenju konverzija u mobilnim aplikacijama

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik