Conversiewaarden

Over conversiewaarden

Met conversiewaarden kunt u de werkelijke bedrijfsimpact van uw advertentiecampagnes nauwkeuriger meten en optimaliseren. Als u waarden toewijst aan uw conversies, kunt u de totale bedrijfswaarde achterhalen die Google Ads heeft gegenereerd, in plaats van alleen het aantal conversies dat heeft plaatsgevonden. U kunt ook conversies met een hoge waarde identificeren en u hierop richten.


Voordelen

Met conversiewaarden kunt u het rendement op investering (ROI) van uw campagne bijhouden en optimaliseren.

U kunt de biedstrategie Doel-ROAS gebruiken om de conversiewaarde, zoals verkoopopbrengst of winstmarges, te maximaliseren en tegelijkertijd uw doelrendement op advertentie-uitgaven (ROAS) te behalen.

Als u geen specifiek doel voor het rendement op de advertentie-uitgaven heeft, kunt u met de biedstrategie Conversiewaarde maximaliseren de totale conversiewaarde van uw campagne maximaliseren binnen het opgegeven dagbudget.

Hier volgen enkele andere voordelen van het gebruik van conversiewaarden:

Meer inzicht: U kunt de totale conversiewaarde meten die is gegenereerd door de conversies van uw campagne. Gebruik van de kolom 'Conversiewaarde/kosten' maakt bovendien het bijhouden van het ROI van uw campagne eenvoudiger. U kunt deze gegevens benutten om zoekwoorden, advertentiegroepen en campagnes te identificeren waarvoor een hoog of laag rendement op investering wordt weergegeven, en u kunt handmatig biedingen, budgetten en targeting wijzigen.

Slimmere biedingen: Automatische biedstrategieën gebruiken de conversiewaarden die u instelt om automatisch biedingen in te stellen om te optimaliseren voor uw prestatiedoelen voor specifieke campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden.

  • Met 'Doel-ROAS' worden biedingen ingesteld om de conversiewaarde, zoals verkoopopbrengst of winstmarges, te maximaliseren en tegelijkertijd uw doelrendement op de advertentie-uitgaven (ROAS) te behalen.
  • Met 'Conversiewaarde maximaliseren' worden biedingen voor elke veiling geoptimaliseerd om de conversiewaarde te maximaliseren.

Meting van conversiewaarde instellen

Voordat u conversiewaardemeting kunt gebruiken voor inzichten of Slim bieden, stelt u conversiewaardemeting in:

Verschillende waarden voor elke conversie meten Dezelfde waarde voor elke conversie gebruiken

Dit geeft een beter beeld van de werkelijke waarden van een transactie, maar het instellen kan meer tijd kosten. Als elk van uw verkopen een andere conversiewaarde heeft, kunt u transactiespecifieke conversiewaarden gebruiken voor uw bedrijf.

Dit is makkelijker in te stellen, maar is mogelijk minder representatief voor de verschillende waarden van elke transactie. U kunt conversiewaarden gebruiken die hetzelfde zijn om verschillende conversieacties ruwweg van elkaar te onderscheiden.

Meer informatie over hoe u verschillende waarden voor elke conversie meet

Meer informatie over hoe u dezelfde waarde voor elke conversie meet

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu