Giúp nhà quảng cáo tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (APPI) trong Google Ads

Từ lâu, Google vẫn luôn coi người dùng là trên hết trong mọi hoạt động. Chúng tôi cam kết không bao giờ bán thông tin cá nhân, đồng thời cam kết cung cấp thông tin rõ ràng cho người dùng, cũng như trao cho người dùng quyền kiểm soát trải nghiệm quảng cáo của họ thông qua các công cụ như Tài khoản của tôi, Tại sao có quảng cáo này?Ẩn quảng cáo này. Chúng tôi cũng đầu tư vào các sáng kiến như Liên minh cho quảng cáo tốt hơn, Sáng kiến tin tức kỹ thuật số, Google Sáng kiến Tin tứcads.txt để hỗ trợ tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo lành mạnh, bền vững, đồng thời giúp các nhà xuất bản như bạn phát triển.

Vào tháng 6 năm 2020, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra nhiều nội dung sửa đổi đối với Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân (APPI) hiện tại. APPI đã sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.

APPI đã sửa đổi, cùng với nhiều nội dung khác, đưa ra các quy tắc liên quan đến việc xử lý "thông tin liên quan đến cá nhân" ("PRI") của người dùng Nhật Bản. Theo yêu cầu của APPI đã sửa đổi, khi các công ty cung cấp PRI của người dùng Nhật Bản cho một bên thứ ba có khả năng sẽ liên kết dữ liệu đó với "Thông tin cá nhân", thì họ sẽ phải xác nhận với người nhận rằng chủ thể dữ liệu đã cho phép người nhận xử lý dữ liệu, và ghi lại nội dung xác nhận đó. PRI thường ở dạng thông tin được thu thập bởi các mã nhận dạng không tự nhận dạng một cá nhân cụ thể (ví dụ: mã cookie) và không được lưu trữ cùng với Dữ liệu cá nhân (như đã nêu trong APPI).

Khi Google nhận được PRI từ các tổ chức có liên quan đến dịch vụ quảng cáo hoặc đo lường của Google, Google có thể kết hợp PRI đó với Dữ liệu cá nhân do Google thu thập độc lập. Trong trường hợp Google kết hợp PRI với Dữ liệu cá nhân mà Google đã thu thập độc lập, Google sẽ làm như vậy trên cơ sở có sự đồng ý của các chủ thể dữ liệu. Google thường kết hợp dữ liệu để “cung cấp dịch vụ được cá nhân hoá (bao gồm cả nội dung và quảng cáo”) cũng như để “đo lường hiệu suất” (hãy đọc “Lý do Google thu thập dữ liệu” trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi) nhằm phân phát quảng cáo và cho các hoạt động xử lý tương tự hoặc có liên quan. Đối với nghĩa vụ cung cấp thông tin về hoạt động chuyển PRI xuyên biên giới, hãy tìm hiểu thêm về “Việc cung cấp thông tin về hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ngoài (Điều 31.1.2, APPI đã sửa đổi)

Tài liệu tham khảo hướng dẫn về APPI theo pháp lý và quy định

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính