การช่วยให้ผู้ลงโฆษณาปฏิบัติตาม APPI ใน Google Ads

Google มีประวัติอันยาวนานในการนำแนวทางการยกให้ผู้ใช้มีความสำคัญสูงสุดมาใช้กับทุกสิ่งที่เราทำ ความมุ่งมั่นที่เรามีต่อผู้ใช้ส่งผลให้เราไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมอบความโปร่งใสและเปิดให้ผู้ใช้ควบคุมประสบการณ์การใช้งานโฆษณาผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น บัญชีของฉัน ทำไมจึงแสดงโฆษณานี้ และซ่อนโฆษณานี้ นอกจากนี้ เรายังลงทุนในโครงการริเริ่มต่างๆ ด้วย เช่น กลุ่มความร่วมมือเพื่อโฆษณาที่ดีกว่า, Digital News Initiative, Google News Initiative และ ads.txt เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศโฆษณาที่ดีและยั่งยืนและช่วยผู้เผยแพร่โฆษณาให้เติบโต

เมื่อเดือนมิถุนายน 2020 รัฐบาลญี่ปุ่นได้แก้ไขกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (APPI) ที่มีอยู่ APPI ฉบับแก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2022

APPI ฉบับแก้ไขนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ ซึ่งรวมถึงกฎที่เกี่ยวกับการประมวลผล "ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล" ("PRI") ของผู้ใช้ชาวญี่ปุ่น APPI ฉบับแก้ไขกําหนดว่าเมื่อบริษัทต่างๆ จะจัดหา PRI ของผู้ใช้ชาวญี่ปุ่นให้แก่บุคคลที่สามซึ่งอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับ "ข้อมูลส่วนบุคคล" บริษัทเหล่านั้นจะต้องยืนยันกับผู้รับว่าผู้รับได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการประมวลผลข้อมูลของผู้รับ และบันทึกการยืนยันของผู้รับ โดยทั่วไปแล้ว PRI เป็นรูปแบบข้อมูลที่รวบรวมโดยตัวระบุซึ่งไม่ได้ระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจง (เช่น รหัสคุกกี้) และไม่ได้จัดเก็บไว้พร้อมกับข้อมูลส่วนตัว (ตามที่กำหนดไว้ใน APPI)

เมื่อ Google ได้รับ PRI จากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริการโฆษณาหรือการวัดผลของ Google ก็อาจรวมข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลส่วนตัวที่ Google รวบรวมไว้เอง ในกรณีที่ Google รวม PRI กับข้อมูลส่วนตัวที่ Google รวบรวมไว้เอง Google จะรวมข้อมูลดังกล่าวตามความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และโดยทั่วไปแล้วจะรวมข้อมูลเพื่อ "ให้บริการที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาและโฆษณา" และ "วัดประสิทธิภาพ" (โปรดอ่านส่วน "เหตุใด Google จึงต้องรวบรวมข้อมูล" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) สําหรับการแสดงโฆษณา และกิจกรรมการประมวลผลที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้องกัน ในส่วนภาระหน้าที่ในการให้ข้อมูลการโอน PRI ข้ามพรมแดน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ (APPI ฉบับแก้ไข ข้อ 31.1.2)"

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับคำแนะนำด้านกฎระเบียบและกฎหมายของ APPI

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก