คําจํากัดความของรหัสแท็ก

รหัสแท็กคือตัวระบุที่คุณใส่ไว้ในหน้าเว็บเพื่อโหลดแท็ก Google ที่ระบุ ตัวอย่างของรหัสแท็ก ได้แก่ GT-XXXXXXXXX, G-XXXXXXXXX และ AW-XXXXXXXXX แท็ก Google รายการเดียวมีรหัสแท็กได้หลายรหัส

คุณสามารถใช้แท็ก Google กับทั้งเว็บไซต์ และเชื่อมต่อแท็กนั้นกับหลายปลายทางได้โดยไม่ต้องจัดการหลายๆ แท็กแยกสำหรับแต่ละบัญชีผลิตภัณฑ์ของ Google

เมื่อคุณอยู่ในส่วนแท็ก Google ของบัญชี Google Ads หรือ Google Analytics รหัสแท็กของคุณจะแสดงอยู่ใต้แท็ก Google ทางด้านซ้าย แท็กหนึ่งๆ มีรหัสแท็กได้หลายรหัส บางครั้งรหัสแท็กหลายรหัสจะแสดงหลังจากที่รวมแท็กแล้ว รหัสแรกคือรหัส "หลัก" แต่รหัสนี้ใช้แทนกันได้เมื่อเพิ่มแท็ก Google ลงในเว็บไซต์ การนําปลายทางออกจะไม่ทำให้รหัสแท็กที่มีอยู่เปลี่ยนแปลง

ภาพแสดงตำแหน่งรหัสในแท็ก Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก