מזהה יעד: הגדרה

מזהה יעד הוא מזהה שמייצג את היעד, כלומר את מוצר Google המחובר, כגון Google Ads או Google Analytics. המזהים האלה משמשים בעיקר את התג כדי לטעון הגדרות ספציפיות ליעד ולנתב אירועים.

ב-Google Ads, מזהה היעד זהה למזהה לצורכי מעקב המרות. ב-Google Analytics, מזהה היעד זהה למזהה המדידה של המקור לנתוני האתר.

דוגמאות: G-12345‏, AW-98765

איור שמראה איך לאתר את מזהי היעדים ב-Google Tag.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי