Идент. № на дестинацията: Определение

Идент. № на дестинацията е идентификатор, който представлява дестинацията, т.е. свързания продукт на Google, като например Google Ads и Google Анализ. Тези идентификатори се използват основно от маркера за зареждане на настройки за конкретна дестинация и за маршрутизиране на събитията.

Идент. № на дестинацията за Google Ads е същият като този за проследяване на реализациите. Идент. № на дестинацията за Google Анализ е същият като този на измерването на потока от данни от мрежата.

Примери: G-12345, AW-98765

Илюстрация, показваща къде в маркера на Google се намират идентификаторите на дестинациите.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню