Riešenie problémov s výkyvmi a zmenami výkonnosti v maximálne výkonných kampaniach

Náš interaktívny nástroj na odstraňovanie problémov vám pomôže identifikovať, pochopiť a odstrániť možné príčiny neočakávaných výkyvov výdavkov v maximálne výkonnej kampani.
 

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé dôvody výkyvov a zmien v maximálne výkonných kampaniach, prečo môžu v priebehu času viesť k zmenám výkonnosti kampaní a ako môžete pomocou nástrojov v účte Google Ads zistiť, čo je príčinou týchto zmien.

Pripomíname, že výkyvy výkonnosti kampane sú normálne.


Než začnete

Identifikácia dôvodov zmien výkonnosti jedným kliknutím pomocou vysvetlení

Vysvetlenia vám poskytnú štatistiky o veľkých zmenách vo výkonnosti maximálne výkonnej kampane a pomáhajú vám rýchlo zistiť, prečo k nim došlo. Predvolene sa vám zobrazia vysvetlenia porovnávajúce obdobie, ktoré ste vybrali, s predchádzajúcim obdobím rovnakej dĺžky:

  1. Prejdite na stránku kampane alebo reklamných skupín.
  2. Umiestnite kurzor na hodnoty v tabuľke s údajmi, ktoré sú zobrazené modrou farbou a podčiarknuté prerušovanou čiarou.
  3. Uvidíte, ako sa táto hodnota zmenila od posledného obdobia.
  4. Kliknite na Zobraziť vysvetlenie a pozrite sa, čo zmenu spôsobilo.

Váš účet Google Ads

Hodnotenie výkonnosti na základe stratégie ponúk a cieľa optimalizácie

Pred vyvodením záverov v súvislosti s výkonnosťou kampane je dôležité najprv zvážiť, či nastavenia, ktoré používate, zodpovedajú metrikám, na ktoré je vaša kampaň optimalizovaná. Aktualizácia nastavení stratégie ponúk alebo cieľov optimalizácie pre kampaň tak, aby boli v súlade s vašimi firemnými a reklamnými cieľmi, vám pomôže uistiť sa, že sa pri analýze výkonnosti kampane zameriavate na relevantné metriky, aby ste pochopili, čo spôsobilo výkyvy. 

Napríklad cieľová cena za akciu (ang. target CPA) vám pomáha získať čo najviac konverzií za nastavenú alebo ešte nižšiu cieľovú cenu za akciu (ang. target cost-per-action). V kampaniach používajúcich cieľovú cenu za akciu môžu byť ceny za konverziu a ďalšie metriky súvisiace s konverziami lepšími ukazovateľmi výkonnosti než cena za kliknutie (ang. cost-per-click) a zobrazenia.

Váš účet Google Ads

 

Deväť bežných dôvodov výkyvov výkonnosti

1. Nedávne zmeny nastavení účtu alebo kampane

Úprava nastavení účtu alebo kampane, napríklad stratégie ponúk, rozpočtu, cieľov konverzií, publík, oblasti, jazyka a časového rozvrhu reklám môže ovplyvniť výkonnosť.

Ďalšie informácie


2. Nastavenie sledovania konverzií a oneskorenie konverzie

V prípade náhleho poklesu alebo nárastu počtu príkazov ping alebo spustení značky pre konverznú akciu, ktorú vaša kampaň používa pre automatické ponuky, môže dôjsť počas optimalizácie služby Google Ads na nastavenú konverznú akciu k poklesu zobrazovania a výdavkov.

Ďalšie informácie


3. Ponuky a ciele ponúk

Výkonnosť môže kolísať, ak sú ponuky, limity ponúk alebo ciele ponúk nastavené bez zohľadnenia historických údajov, ktoré Google Ads používa na zobrazovanie vašich reklám.

Ďalšie informácie


4. Nastavenia rozpočtu

Pri obmedzenom rozpočte vaša kampaň môže s väčšou pravdepodobnosťou zaznamenať výkyvy výkonnosti.

Ďalšie informácie


5. Pokrytie a diverzita kreatív

V prípade maximálne výkonnej kampane je dôležité zaistiť, aby ste mali rozmanitú skupinu kreatív, ktoré možno automaticky kombinovať do rôznych formátov reklamy, ktoré sa môžu zobrazovať na všetkých platformách.

Ďalšie informácie


6. Nastavenia a prekrytia zacielenia (geografické zacielenie, zacielenie na jazyky)

Ak je kampaň zacielená na menšiu skupinu používateľov s veľmi konkrétnymi nastaveniami oblasti alebo jazyka, je tiež viac pravdepodobné, že u nej dôjde k výkyvom výkonnosti. V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku podobných kľúčových slov alebo ďalšieho zacielenia môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie


7. Stav dodržiavania pravidiel a kontroly reklamy

Vždy, keď pridáte alebo zmeníte podklady alebo skupinu podkladov, budú odoslané na kontrolu dodržiavania pravidiel. Maximálne výkonné kampane musia dodržiavať všetky pravidlá služby Google Ads.

Ďalšie informácie


8. Iné problémy s účtom

Problémy s platbami, prenosmi fakturácie alebo iné problémy na úrovni účtu môžu ovplyvniť výkonnosť účtu a v dôsledku toho aj výkonnosť kampaní.

Ďalšie informácie


9. Dynamika aukcií

Výkonnosť vašej kampane môžu ovplyvniť voľby iných inzerentov, ktorí sa zúčastňujú rovnakých aukcií ako vy.

Ďalšie informácie

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka