Cieľ akvizície nových zákazníkov

V kampaniach Google Ads môžete pomocou cieľa akvizície nových zákazníkov efektívne získavať nových zákazníkov. Kampaň môžete optimalizovať tak, aby pri nových zákazníkoch ponúkala vyššie ceny alebo aby ponúkala ceny len pri nových zákazníkoch.

Cieľ akvizície nových zákazníkov je momentálne dostupný pre maximálne výkonné kampane (ang. Performance Max) a kampane vo vyhľadávaní (ang. search campaign).

Google Ads Tutorials: Setting up the New Customer Acquisition Goal in Google Ads

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.


Hlavné marketingové ciele týkajúce sa akvizície zákazníkov sú nasledujúce:

 • Zvýšenie celkových výnosov, ale aj optimalizácia na konverzie nových zákazníkov, pretože noví zákazníci vašej firme dlhodobo generujú výnosy.
 • Rast podielu na trhu vďaka rozpočtu vyčlenenému na akvizície zákazníkov – buď maximalizáciou počtu konverzií nových zákazníkov pomocou ceny akvizície zákazníka, alebo maximalizáciou výnosov od nových zákazníkov, aby bola splnená aj krátkodobá návratnosť investícií.

Akvizícia nových zákazníkov ponúka na podporu týchto cieľov dva režimy:

 • Pri nových zákazníkoch ponúkať vyššiu cenu než pri existujúcich (režim hodnoty nového zákazníka): k hodnote nákupnej konverzie od nového zákazníka sa pridá ďalšia hodnota za jeho akvizíciu. Tento režim odporúčame, pretože v rámci jednej kampane umožňuje maximalizovať výnosy od všetkých zákazníkov a zároveň získavať nových. Pri použití tohto režimu budete mať zároveň možnosť ponúkať ešte vyššie ceny pre nových hodnotných zákazníkov (momentálne v beta verzii). Ďalšie informácie
 • Ponúkať cenu len pre nových zákazníkov (režim Iba nový zákazník): reklamy obmedzíte len na zákazníkov, ktorí sú pre vašu firmu noví (čo sa určuje na základe historických nákupov a zoznamov existujúcich zákazníkov, ktoré ste nahrali do služby Google Ads). Túto možnosť odporúčame iba v prípade, že máte na akvizície vyhradený rozpočet alebo prevádzkujete kampaň zameranú na iné ako nákupné konverzie, napríklad na generovanie potenciálnych zákazníkov.

Výhody

 • Výkonnosť
  • Vyšší podiel konverzií od nových zákazníkov, čo vedie k rozvoju firmy a dlhodobému nárastu výnosov
  • Účinné využitie rozpočtu na akvizíciu nových zákazníkov, čo vedie k nižším cenám za akvizíciu
 • Jednoduché nastavenie a používanie
 • Reporty konverzií nových a vracajúcich sa zákazníkov
Poznámka: Cieľ akvizície nových zákazníkov sa nebude optimalizovať pre citlivý obsah, napríklad alkohol alebo zdravotnícke výrobky. Konverzie pri tomto obsahu budú v reporte nastavené ako „neznáme“ namiesto „nových“ alebo „vracajúcich sa“. Ostatný obsah vo vašom účte sa môže podieľať na cieľoch akvizície nových zákazníkov. Ak predávate citlivé výrobky, jediným spôsobom, ako vytvárať reporty nových zákazníkov, je poskytnúť informácie v značke konverzie. Ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy

Tento článok vás prevedie procesom nastavenia cieľa akvizície nových zákazníkov v maximálne výkonných kampaniach a kampaniach vo vyhľadávaní. Nájdete tu aj odkazy na témy, ktoré vám pomôžu zistiť viac o optimalizácii maximálne výkonnej kampane a kampane vo vyhľadávaní s cieľom akvizície nových zákazníkov. Prečítajte si viac o maximálne výkonných kampaniach.


Tlačidlo prehrávania 

Toto video odoslal prispievateľ videí v službe Google Ads, ktorý predstavuje tretiu stranu. Google neodporúča žiadne výrobky ani služby, ktoré by mohli byť v tomto videu propagované. Ak sa chcete dozvedieť o tomto programe viac, kliknite tu.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a požadovaný jazyk.Viac o získavaní nových hodnotných zákazníkov (beta verzia)

Ponúkajte viac pre hodnotných zákazníkov ako pre bežných zákazníkov (optimalizácia na nových hodnotných zákazníkov): umožňuje vám optimalizovať kampane získavaním nových zákazníkov s vysokou predpokladanou kumulovanou hodnotou pre vašu firmu a zároveň optimalizovať pre bežných nových zákazníkov. Budete tak môcť špecifikovať segmenty publika, ktoré definujú hodnotných zákazníkov, a ďalšiu hodnotu, ktorá by mala byť pripísaná zákazníkom tohto typu. Beta verzia optimalizácie na nových hodnotných zákazníkov je k dispozícii pre inzerentov, ktorí majú ako cieľ internetový predaj, používajú feed služby Google Merchant Center a majú vlastné zoznamy zákazníkov s hodnotnými používateľmi.


Pokyny

Nižšie nájdete postup, ako v službe Google Ads aktivovať akvizíciu nových zákazníkov v prípade inzerentov s cieľmi internetového predaja (s informačným kanálom aj bez neho), generovania potenciálnych zákazníkov a cieľmi predajne. Je potrebné vykonať štyri hlavné kroky:

 1. Poskytnite zoznamy existujúcich zákazníkov prostredníctvom vlastných zoznamov zákazníkov (dôrazne odporúčané).
 2. V prehľade konverzií v účte, ktorý vlastní konverznú akciu, nakonfigurujte cieľ akvizície nových zákazníkov. Môže to byť individuálny klientsky účet Google Ads alebo účet správcu.
 3. Aktivujte v kampani akvizíciu nových zákazníkov.
 4. Pozrite si reporty.

Inzerenti s cieľom internetového predaja (informačný kanál Google Merchant Center a iný informačný kanál)

1. Nahrajte zoznamy existujúcich zákazníkov prostredníctvom vlastných zoznamov zákazníkov (nepovinné, ale dôrazne odporúčané)

Keď zoznamy zákazníkov nahráte, bude môcť Google nových zákazníkov presne určovať na základe aktuálnych informácií, ktoré ste sami skontrolovali. Ďalšie informácie o tvorbe zoznamu zákazníkov

2. Nakonfigurujte cieľ akvizície nových zákazníkov

Poznámka: Pre ciele akvizície nových zákazníkov sú vhodné iba konverzné akcie nastavené pomocou manuálnej metódy implementácie.
 • Ak cieľ akvizície nových zákazníkov ešte nakonfigurovaný nemáte, postupujte takto:
Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami, musíte to urobiť v účte, v ktorom je toto sledovanie nastavené.
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na Súhrn.
 4. Na paneli Akvizícia zákazníka na stránke súhrnu konverzie kliknite na Nastaviť.
 5. Definujte existujúcich zákazníkov výberom aspoň jedného zoznamu publika.
Dôležité: Overte všetky zoznamy existujúcich zákazníkov, aby Google dokázal rozpoznávať nových zákazníkov čo najpresnejšie. Bez týchto informácií nedokáže Google Ads identifikovať, ktorí zákazníci sú noví a ktorí sa vracajú. Ak používate účet správcu (MKC), uistite sa, že je zapnuté automatické zdieľanie.
 1. Nastavte hodnotu pridelenú akvizícii zákazníka. Používa sa iba v režime Hodnota nového zákazníka. Pridá sa k prvej nákupnej konverzii od nového zákazníka a objaví sa v reportoch, ale pomôže vám aj s optimalizáciou inteligentných ponúk na nových zákazníkov. Čím je táto hodnota vyššia, tým viac sa bude optimalizácia kampane zameriavať na nových zákazníkov. Hodnota sa v predvolenom nastavení použije vo všetkých kampaniach, ktoré sú optimalizované na akvizíciu nových zákazníkov.
  • Hodnotu akvizície zákazníka môžete nastaviť vo výške očakávaných budúcich organických výnosov nového zákazníka.
   Príklad: Ak zákazníci minú v priemere 120 USD za nákup a 2 z 3 zákazníkov nakupujú raz ročne počas dvoch rokov, odporúčaná hodnota nového zákazníka je 120 USD × ⅔ × 2 = 160 USD.
  • Ak neviete s istotou, aká by mala byť hodnota nového zákazníka, môžete použiť odporúčanú hodnotu, ktorá sa zobrazí ako návrh pri výbere cieľa akvizície nových zákazníkov. Táto odporúčaná hodnota je založená na priemernej hodnote objednávky vo vašich predchádzajúcich kampaniach.

Snímka obrazovky používateľského rozhrania pri definovaní existujúcich zákazníkov na úrovni účtu sledovania konverzií naprieč účtami

3. Aktivujte akvizíciu nových zákazníkov v nastaveniach kampane Google Ads

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane.
 4. Prejdite na kampaň Google Ads, v ktorej chcete aktivovať konverzie nových zákazníkov (momentálne dostupné pre maximálne výkonné kampane a kampane vo vyhľadávaní).
 5. Kliknite na ikonu nastavení Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko].
 6. Rozbaľte riadok Akvizícia zákazníka.
 7. Vyberte Upraviť ponuky s cieľom získať nových zákazníkov.
  • Vyberte, či chcete:
   • Pri nových zákazníkoch ponúkať vyššiu cenu než pri existujúcich (čo je odporúčaný režim).
    • Táto možnosť vám umožňuje optimalizovať na akvizíciu nových zákazníkov a zároveň zvyšovať celkový predaj zacielením na všetkých zákazníkov.
    • Môžete si vybrať, či chcete používať nastavenia akvizície zákazníkov na úrovni účtu alebo používať nastavenia iba pre túto kampaň (ak používate nastavenia účtu, máte všetko hotové).
    • Ak používate jedinečné nastavenia iba pre túto kampaň, zadajte prírastkovú hodnotu konverzie, ktorá bude priradená novým zákazníkom.
    • (Funkcia v beta verzii): môžete zapnúť možnosť Noví zákazníci (vysoká hodnota) a zadať ďalšiu hodnotu, ktorá bude priradená novým hodnotným zákazníkom.
   • Ponúkať cenu len pre nových zákazníkov.
    • Táto možnosť obmedzuje reklamy len na nových zákazníkov bez ohľadu na stratégiu ponúk. Upozorňujeme, že to môže obmedziť dosah vašej kampane a mať negatívny vplyv na výkonnosť.
 8. Hodnoty sa budú získavať z cieľa akvizície zákazníkov na úrovni účtu. Ak potrebujete vykonať úpravy, kliknite na Upraviť nastavenia na úrovni účtu. Systém vás presmeruje na nastavenia cieľa akvizície zákazníkov v účte.

4. Sledujte, akú má kampaň výkonnosť pri akvizícii nových zákazníkov

S aktivovaným cieľom akvizície nových zákazníkov môžete sledovať počet nových zákazníkov, ktorých získate, a vypočítať kľúčové metriky, napríklad cenu za akvizíciu zákazníka (počet nových zákazníkov / cena).

Kde nájdete reporty výkonnosti

 1. Pridajte do tabuľky kampaní nižšie uvedené stĺpce. Umožnia vám sledovať počet nových zákazníkov a celkovú úpravu hodnoty akvizície nových zákazníkov:
 • Noví zákazníci: počet nových zákazníkov, ktorých ste získali z kampane.
 • Kumulovaná hodnota nového zákazníka: úprava hodnoty konverzie zodpovedajúca konverziám akvizícií (konverzie z prvého nákupu, ktoré podľa zistení uskutočnili noví zákazníci).
Príklad: Ak máte 5 konverzií akvizícií nových zákazníkov a hodnota pridelená akvizícii nového zákazníka je 25 USD, v stĺpci Kumulovaná hodnota nového zákazníka sa zobrazí hodnota 125 USD.
 1. V tabuľke Kampane môže údaje segmentovať podľa konverzií alebo nových a vracajúcich sa zákazníkov. Týmto spôsobom rozdelíte konverzie a hodnotu konverzií podľa troch kategórií zákazníkov:
  • Noví: ľudia, ktorí si na vašom webe alebo v aplikácii kúpili niečo online prvýkrát. Zákazníci budú identifikovaní ako noví, ak splnia jednu alebo viac z týchto podmienok:
   • za posledných 540 dní nevykonali nákup (táto podmienka platí pri používaní automatického detekčného systému Googlu);
   • nenachádzajú sa v zozname existujúcich zákazníkov, ktorý ste špecifikovali v nastaveniach akvizície zákazníka na úrovni účtu;
   • boli identifikovaní ako noví zákazníci na základe značky na zaznamenávanie nových zákazníkov.
  • Noví zákazníci – vysoká hodnota (beta): počet nových hodnotných zákazníkov, ktorí si niečo prvýkrát kúpili online na vašom webe alebo vo vašej aplikácii a spĺňajú tieto podmienky:
   • za posledných 540 dní nevykonali nákup (táto podmienka platí pri používaní automatického detekčného systému Googlu);
   • nenachádzajú sa v zozname existujúcich zákazníkov, ktorý ste špecifikovali v nastaveniach akvizície zákazníka na úrovni účtu;
   • boli identifikovaní ako noví zákazníci na základe značky na zaznamenávanie nových zákazníkov.
   • Poznámka: Táto možnosť je k dispozícii, len ak ste sa rozhodli ponúkať vyššie ceny pre nových hodnotných zákazníkov (beta).
  • Vracajúci sa: ľudia, ktorí si niečo kúpili online na vašom webe alebo v aplikácii už predtým. Zákazníci budú identifikovaní ako vracajúci sa, ak splnia jednu alebo viac z týchto podmienok:
   • za posledných 540 dní vykonali nákup (táto podmienka platí pri používaní automatického detekčného systému Googlu);
   • nachádzajú sa v zozname existujúcich zákazníkov, ktorý ste špecifikovali v nastaveniach konverzií na úrovni účtu;
   • boli identifikovaní ako existujúci zákazníci na základe značky na zaznamenávanie nových zákazníkov.
  • Neznáme: ľudia, o ktorých v reportoch nemôžeme poskytovať informácie, pretože to nedovoľujú pravidlá pre právne a kultúrne citlivé kategórie, prípadne konverzie, ktoré nedokážeme identifikovať ako nové alebo existujúce z dôvodu nastavení prispôsobenia.
   Poznámka: Ak používate akvizíciu nových zákazníkov pomocou globálnej značky webu, Správcu značiek Google alebo platformy Firebase, namiesto automatického detekčného systému Googlu používame hodnoty vzťahujúce sa na nových, vracajúcich sa alebo neznámych zákazníkov, ktoré sú poskytnuté v značke.
Poznámka: V niektorých prípadoch sa z dôvodu ochrany súkromia alebo pre technické príčiny môžu reklamy určené len novým zákazníkom zobrazovať aj tým existujúcim. Viac o týchto prípadoch sa dozviete v článku Konverzie od existujúcich zákazníkov v režime Iba nový zákazník.

Inzerenti s cieľmi zameranými na generovanie potenciálnych zákazníkov

Poznámka: Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami, musíte prvý a druhý krok vykonať v účte správcu, ktorý spravuje vaše konverzie. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov v individuálnom účte Google Ads. Ak chcete zistiť, či váš účet používa sledovanie konverzií naprieč účtami, prejdite na Konverzie a kliknite na Nastavenia. Ak používate sledovanie konverzií naprieč účtami, vedľa účtu konverzií bude uvedený názov účtu správcu.

1. Nahrajte zoznamy existujúcich zákazníkov prostredníctvom vlastných zoznamov zákazníkov (dôrazne odporúčané)

Môžete nahrať aj zoznam publika a umožniť tak Googlu identifikovať nových zákazníkov na základe aktuálnych informácií, ktoré ste skontrolovali. Zoznam publika vyberiete a nahráte takto:

 1. Vytvorte a nahrajte zoznam zákazníkov podľa pokynov na vytvorenie zoznamu zákazníkov.
 2. Vyberte nahraný zoznam zákazníkov pomocou pokynov pre vlastné zoznamy zákazníkov.

2. Definujte existujúcich zákazníkov v účte Google Ads

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. Ak ešte nemáte cieľ akvizície nových zákazníkov, nastavte ho:
  1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Campaigns Icon.
  2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
  3. Kliknite na Súhrn.
  4. Na stránke sa posuňte nadol a rozbaľte sekciu Vlastné ciele. V riadku akvizície zákazníka kliknite na Nastaviť.
 2. Definujte existujúcich zákazníkov výberom zoznamu publika. Použitie zoznamov publika vrátane vlastných zoznamov zákazníkov veľmi odporúčame. Google Ads podľa nich môže nových zákazníkov rozpoznávať s čo najväčšou presnosťou. Ak používate účet správcu (MKC), uistite sa, že je zapnuté automatické zdieľanie.
 3. Nastavte hodnotu pridelenú akvizícii zákazníka.
Poznámka: Tento postup je relevantný iba v prípade, že používate konverznú akciu Nákup a v režime Hodnota nového zákazníka vyberiete akvizíciu nových zákazníkov.

Snímka obrazovky používateľského rozhrania pri definovaní existujúcich zákazníkov na úrovni nadradeného účtu sledovania konverzií

3. Aktivujte akvizíciu nových zákazníkov v nastaveniach kampane Google Ads

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane.
 4. Prejdite na kampaň Google Ads, v ktorej chcete aktivovať konverzie nových zákazníkov.
 5. Prejdite na ikonu nastavení Ikona ponuky nástrojov a nastavení [ozubené koliesko].
 6. Rozbaľte riadok Akvizícia zákazníka.
 7. Vyberte Optimalizovať kampaň na získavanie nových zákazníkov.
 8. Vyberte Ponúkať cenu len pre nových zákazníkov.
Poznámka: Táto možnosť obmedzuje reklamy len na nových zákazníkov bez ohľadu na stratégiu ponúk.

4. Pozrite si reporty sledovaných cieľov konverzie

Konverzie a hodnoty konverzií uvidíte, keď používateľ bude interagovať s reklamou a vykoná ďalšie kroky, aby sa stal zákazníkom. Vo väčšine prípadov tieto metriky obsahujú nových zákazníkov. Môže sa však stať, že sa budú prekrývať s tými, ktorí sa vracajú, a to kvôli obmedzeniu prispôsobenia alebo faktorom, ako je viac konverzií na kliknutie. Ďalšie informácie o konverziách existujúcich zákazníkov

Poznámka: V niektorých prípadoch sa z dôvodu ochrany súkromia alebo pre technické príčiny môžu reklamy určené len novým zákazníkom zobrazovať aj tým existujúcim. Viac o týchto prípadoch sa dozviete v článku Konverzie od existujúcich zákazníkov v režime Iba nový zákazník.

Inzerenti s cieľmi predajne

Ak sa kampaň s cieľmi predajne rozhodnete optimalizovať na získavanie nových zákazníkov, identifikujeme ich pomocou jednej z metód uvedených nižšie:

 • online nákupné konverzie v minulosti, ak existujú;
 • zoznamy existujúcich zákazníkov, ktoré zdieľate prostredníctvom vlastných zoznamov zákazníkov a ktoré takto označujete na paneli akvizície v súhrne konverzií.

V nasledujúcej tabuľke nájdete ďalšie informácie o tom, ako funguje akvizícia nových zákazníkov s maximálne výkonnými kampaňami pri cieľoch predajne.

 

Režim Hodnota nového zákazníka

Režim Iba nový zákazník

Kampaň s online predajom a offline udalosťami

 • Upravuje iba hodnotu nových nákupných konverzií online.
 • Zobrazuje sa ako bežná maximálne výkonná kampaň zameraná na návštevy predajne (alebo offline konverzie).
 • „Noví zákazníci“ v reportoch predstavujú počet konverzií z prvého nákupu v prípade nových zákazníkov.
 • Zobrazuje sa len novým zákazníkom identifikovaným na základe minulých online nákupných konverzií alebo zoznamov existujúcich zákazníkov zdieľaných prostredníctvom vlastných zoznamov zákazníkov a označených ako noví zákazníci na paneli akvizície v súhrne konverzií.
 • „Noví zákazníci“ v reportoch predstavujú počet konverzií z prvého nákupu v prípade nových zákazníkov.

Kampaň s offline konverznými udalosťami

 • Funguje ako bežná maximálne výkonná kampaň (bez akvizície nových zákazníkov).
 • Pri offline udalostiach sa nepoužíva úprava hodnoty pre akvizíciu nových zákazníkov.
 • Tento režim neodporúčame používať s offline cieľmi.
 • Pri offline konverziách z predaja v predajni sa noví zákazníci nereportujú.
 • Zobrazuje sa len novým zákazníkom identifikovaným na základe minulých online nákupných konverzií alebo zoznamov existujúcich zákazníkov zdieľaných prostredníctvom vlastných zoznamov zákazníkov a označených ako noví zákazníci na paneli akvizície v súhrne konverzií.
 • Pri offline konverziách z predaja v predajni sa noví zákazníci nereportujú.

Ponuky

Režim Hodnota nového zákazníka (týka sa len nákupných konverzií)

Inteligentné ponuky zohľadňujú vami nastavenú hodnotu nového zákazníka pri maximalizácii celkovej hodnoty konverzií vrátane dodatočnej hodnoty, ktorú stanovíte pre nových zákazníkov. Inteligentné ponuky rozhodujú o ponukách s ohľadom na to, že noví zákazníci predstavujú vyššiu celkovú hodnotu.

Ak neviete s istotou, aká by mala byť hodnota nového zákazníka, môžete použiť odporúčanú hodnotu, ktorá je nastavená ako predvolená, keď vyberiete cieľ akvizície nových zákazníkov.

Zistite, ako nastaviť reporty akvizície nových zákazníkov, aby ste mohli maximalizovať akvizíciu nových zákazníkov v ponukách maximálne výkonnej kampane alebo kampane vo vyhľadávaní.

Režim Iba nový zákazník

Ceny nie sú ponúkané pre existujúcich zákazníkov a inteligentné ponuky sú optimalizované na stratégie ponúk maximalizácia konverzií / cieľová cena za akciu alebo maximalizácia hodnoty konverzií / cieľová návratnosť výdavkov na reklamu.

Stratégie ponúk kompatibilné s režimami Iba nový zákazník

Režim Stratégie ponúk

Režim Hodnota nového zákazníka
Pri nových zákazníkoch ponúkať vyššiu cenu než pri existujúcich

Iba ponuky založené na hodnote:

 • cieľová návratnosť výdavkov na reklamu / max. hodnoty konv.

Režim Iba nový zákazník
Ponúkať cenu len pre nových zákazníkov

Ponuky založené na hodnote a cene:

 • cieľová návratnosť výdavkov na reklamu / max. hodnoty konv.,
 • cieľová cena za akciu / max. konv.

Hodnota akvizície zákazníka

Hodnota akvizície zákazníka je dodatočná úprava hodnoty, ktorá sa pridá k prvej nákupnej konverzii nového zákazníka. Hodnotu akvizície zákazníka odporúčame nastaviť tak, aby jej súčet spolu s hodnotou typického prvého nákupu nového zákazníka predstavovala výnosy, ktoré typický nový zákazník vygeneruje za celé obdobie. Keď si vyberiete stratégiu ponúk založených na hodnote, môžete túto celkovú hodnotu použiť ako základ pri nastavovaní cieľov návratnosti výdavkov na reklamu (ang. return on advertising spend). Hodnotu akvizície zákazníka zohľadňujú iba kampane, ktoré používajú stratégie ponúk založených na hodnote.

Poznámka: Ide o inú hodnotu ako cena za akvizíciu zákazníka, čo je suma, ktorú miniete za akvizíciu nového zákazníka. Počíta sa tak, že sa náklady kampane vydelia počtom nových zákazníkov.

Ako rozlišujeme nových zákazníkov od existujúcich

Existujú tri možnosti poskytovania signálov, ktoré nám umožnia identifikovať nových zákazníkov firmy. Môžete použiť jeden spôsob alebo ľubovoľnú kombináciu týchto troch spôsobov. Predvolene sa vždy používa zisťovanie Googlom.

Zisťovanie Googlom

Ak je sledovanie konverzií v službe Google Ads nastavené na sledovanie nákupov, umelá inteligencia od Googlu môže vytvoriť zoznam publika na základe aktivity kampane a sledovaných nákupov až za posledných 540 dní. Tento spôsob odlíšenia nových zákazníkov od existujúcich je najjednoduchší, ale môže byť menej komplexný, pretože používatelia môžu odstrániť súbory cookie a deaktivovať túto funkciu. Používa sa automaticky pri výbere cieľa akvizície Nový zákazník.

Nahraný zoznam publika

Môžete nahrať aj zoznam publika a umožniť tak Googlu identifikovať nových zákazníkov na základe aktuálnych informácií, ktoré ste skontrolovali. Zoznam publika vyberiete a nahráte takto:
Poznámka: Môžete použiť aj možnosť Prehliadať a vybrať si z celej skupiny nahraných zoznamov publika.
Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. Vytvorte a nahrajte zoznam zákazníkov podľa pokynov na používanie vlastných zoznamov zákazníkov.
 2. Vyberte nahraný zoznam zákazníkov podľa týchto pokynov:
  1. V účte Google Ads, v ktorom bolo nastavené sledovanie konverzií naprieč účtami, kliknite na ikonu Ciele Campaigns Icon.
  2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
  3. Kliknite na Súhrn.
  4. V sekcii Akvizícia zákazníkov v ľavej ponuke súhrnu konverzií kliknite na Upraviť.
  5. Nahrané zoznamy publika nájdete v poli Definícia existujúcich zákazníkov. Zoznam publika môžete vyhľadať aj zadaním jeho názvu do vyhľadávacieho poľa. Následne vyberte políčko pri požadovanom zozname.
  6. Vyberte maximálne päť zoznamov publika.
  7. Kliknite na Použiť.
Poznámka: Ak je zoznam existujúcich zákazníkov príliš malý (menej ako 1 000 členov), môže to mať vplyv na schopnosť kampane aktivovať akvizíciu nových zákazníkov.

Sledovanie konverzií nových zákazníkov pomocou značiek (doplnok)

Sledovanie konverzií nových zákazníkov môžete nastaviť pomocou značkovania. Tento spôsob vyžaduje viac manuálneho nastavenia, ale ponúka väčšiu kontrolu nad tým, ktoré konverzie budú zaznamenávané ako noví alebo vracajúci sa zákazníci. Ako nastaviť reporty akvizícií nových zákazníkov
Klasifikácia Neznáme zistená Googlom
Ak sa väčšina nahraných zoznamov publika nezdieľa s účtom Google Ads pripojeným k maximálne výkonnej kampani, klasifikácia zistená Googlom sa nastaví na možnosť Neznáme. Nahrané zoznamy publika zdieľajte, aby bolo možné zobraziť segmentáciu zákazníkov.
Klasifikácie na základe značky Google, Správcu značiek Google alebo platformy Firebase
Ak používate sledovanie konverzií nových zákazníkov v značke Google, Správcovi značiek Google alebo na platforme Firebase, namiesto automatického detekčného systému Googlu použijeme hodnoty vzťahujúce sa na nových, vracajúcich sa alebo neznámych zákazníkov, ktoré sú poskytnuté v značke.

Konverzie od existujúcich zákazníkov v režime Iba nový zákazník

Aj keď sa rozhodnete ponúkať ceny iba za nových zákazníkov, môžete zaznamenať konverzie od vracajúcich sa alebo existujúcich zákazníkov, ktoré budú použité na dosiahnutie vašich cieľov ponúk. Môže k tomu dôjsť v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak Google Ads nedokáže identifikovať existujúceho zákazníka. Príklad: Existujúci zákazník použije nové alebo nerozpoznané zariadenie či prehliadač.
 • Ak je k jednému kliknutiu na reklamu priradených viacero konverzií, všetky konverzie a ich hodnota budú zahrnuté do vašich cieľov ponúk (napríklad maximalizácia konverzií alebo maximalizácia hodnoty konverzií).

Riešenie problémov s cieľom akvizície nových zákazníkov

Akvizícia nových zákazníkov nie je v prevádzke alebo zobrazuje málo reklám.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
Občas sa môže stať, že maximálne výkonná kampaň alebo kampaň vo vyhľadávaní používajúca cieľ akvizície nových zákazníkov zobrazuje menej reklám, než by ste očakávali. Môže to byť spôsobené nesprávnym nastavením cieľa akvizície nových zákazníkov v kampani.
 1. V účte Google Ads na paneli pracovných priestorov vyberte typ kampane, napríklad maximálne výkonnú kampaň alebo kampaň vo vyhľadávaní.
 2. V zozname vyberte kampaň a kliknite na ňu.
 3. Na stránke Kampane kliknite na kartu Nastavenia.
 4. Rozbaľte sekciu Akvizícia zákazníka.
 5. Skontrolujte, či je zapnuté nastavenie Iba noví zákazníci a či je začiarknuté políčko Optimalizovať kampaň na získavanie nových zákazníkov.
 6. Uistite sa, že stránka konverzie je nastavená správne.
 7. Kliknite na ikonu Ciele Campaigns Icon na ľavom navigačnom paneli.
 8. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 9. Kliknite na Súhrn.
 10. V závislosti od cieľov kampane sa v hornej alebo dolnej časti stránky zobrazí možnosť Akvizícia nových zákazníkov.
  • Ak máte v účte nastavené nákupné konverzie, možnosť Akvizícia nových zákazníkov sa zobrazí v hornej časti stránky.
  • Ak nemáte nastavené nákupné konverzie, možnosť Akvizícia nových zákazníkov bude v dolnej časti stránky.
  • Ak sa možnosť Akvizícia nových zákazníkov na stránke Konverzie nezobrazuje, táto funkcia nie je nastavená správne.
 11. Inzerenti, ktorí nie sú maloobchodnými predajcami, musia skontrolovať, či za posledných 30 dní došlo k nákupným konverziám alebo či pridali zoznam existujúcich zákazníkov.
  • Ak chcú inzerenti používať akvizíciu nových zákazníkov, musia použiť jednu z týchto možností.
 12. Ak bola akvizícia nových zákazníkov nastavená správne, skontrolujte, kedy bola pridaná do kampane.
  • Maximálne výkonné kampane a kampane vo vyhľadávaní potrebujú jeden až dva týždne, aby sa prispôsobili významným zmenám v kampani. Po aktivácii akvizície nových zákazníkov môže chvíľu trvať, kým sa kampaň prispôsobí tomuto novému nastaveniu zacielenia a optimalizácie.
 13. Ak sa nevyskytujú žiadne problémy s nastavením akvizície nových zákazníkov, skontrolujte, či bola kampaň vo vyhľadávaní alebo maximálne výkonná kampaň nastavená správne a či je v súlade s osvedčenými postupmi.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067