Cieľ akvizície nových zákazníkov

Cieľ akvizície nových zákazníkov vám pomôže získať nových zákazníkov v maximálne výkonných kampaniach (angl. Performance Max) alebo kampaniach vo vyhľadávaní (angl. search campaign). Kampaň môžete optimalizovať tak, aby ponúkala vyššie ceny pri nových zákazníkoch alebo aby ponúkala ceny výlučne pri nových zákazníkoch.

Google Ads Tutorials: Setting up the New Customer Acquisition Goal in Google Ads

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Na tejto stránke

Výhody

  • Vyšší podiel konverzií od nových zákazníkov, čo vedie k rozvoju firmy a dlhodobému nárastu výnosov
  • Účinné využitie rozpočtu na akvizíciu nových zákazníkov, čo vedie k nižším cenám za akvizíciu
  • Reporty konverzií nových a vracajúcich sa zákazníkov
  • Zjednodušený proces počas nastavovania a správy

Skôr než začnete

Akvizícia nových zákazníkov pomáha zvyšovať výnosy a podiel na trhu optimalizáciou na získavanie konverzií od nových zákazníkov pomocou vyhradeného rozpočtu na akvizíciu zákazníkov. Umelá inteligencia od Googlu pomáha maximalizovať konverzie nových zákazníkov prostredníctvom ceny za akvizíciu zákazníkov alebo výnosov od nových zákazníkov, aby ste dosiahli požadovanú návratnosť investícií.

Poznámka: Ciele akvizície nových zákazníkov nebudú optimalizované pri citlivom obsahu, napríklad pri alkohole alebo zdravotníckych výrobkoch. Konverzie pri citlivom obsahu sú nastavené ako neznáme. Nových zákazníkov môžete reportovať tak, že poskytnete informácie zo značky konverzie. Prečítajte si viac o prispôsobenej reklame.

Akvizícia nových zákazníkov ponúka na podporu cieľov akvizície zákazníkov dva režimy ponúk: režim Hodnota nového zákazníka (nedostupný pre ciele predajne) a režim Iba nový zákazník. Ďalšie informácie o ponukách pre cieľ akvizície nových zákazníkov

Ak sa rozhodnete použiť režim Hodnota nového zákazníka od Googlu, môžete mať možnosť ponúkať za hodnotných nových zákazníkov ešte viac (momentálne v beta verzii). Ďalšie informácie o získavaní hodnotných zákazníkov


Možnosti aktivácie cieľa akvizície nových zákazníkov


Tlačidlo prehrávania 

Toto video odoslal prispievateľ videí v službe Google Ads, ktorý predstavuje tretiu stranu. Google neodporúča žiadne výrobky ani služby, ktoré by mohli byť v tomto videu propagované. Ak sa chcete dozvedieť o tomto programe viac, kliknite tu.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Aktivácia cieľa akvizície nových zákazníkov

Nastavte si v maximálne výkonných kampaniach akvizíciu nových zákazníkov, aby ste získali nových zákazníkov. Môžete sledovať počet nových zákazníkov, ktorých získavate, a vypočítavať kľúčové metriky, napríklad cenu za akvizíciu zákazníkov.

Prečítajte si viac o aktivácii cieľa akvizície nových zákazníkov.


Používanie cieľa akvizície nových zákazníkov s cieľmi predajne

Ciele založené na predajni vám umožňujú poskytnúť potenciálnym zákazníkom informácie, ktoré potrebujú na to, aby sa mohli rozhodnúť, kedy a ako navštívia vaše predajne. Keď si aktivujete cieľ akvizície nových zákazníkov s cieľom predajne, budete môcť jednoduchšie propagovať svoju ponuku v službách Googlu, ako je YouTube.

Prečítajte si viac o aktivácii cieľa akvizície nových zákazníkov s cieľmi predajne.


Ponuky pre cieľ akvizície nových zákazníkov

Ak chcete podporiť svoje ciele akvizície nových zákazníkov, budete musieť nastaviť konkrétne stratégie ponúk, aby ste maximalizovali hodnotu konverzií. Príkladom takejto stratégie je cieľová návratnosť výdavkov na reklamu (angl. return on ad spend). Skôr než nastavíte stratégiu ponúk, prečítajte si o inteligentných ponukách.

Prečítajte si viac o ponukách pre cieľ akvizície nových zákazníkov.


Ako cieľ akvizície nových zákazníkov určuje nových a existujúcich zákazníkov

Existuje niekoľko spôsobov poskytovania signálov, ktoré pomáhajú Googlu identifikovať nových zákazníkov pre vašu firmu. Môžete použiť jeden spôsob alebo ich ľubovoľnú kombináciu. Predvolene sa vždy používa detekčný systém Googlu.

Prečítajte si viac o tom, ako cieľ akvizície nových zákazníkov určuje nových a existujúcich zákazníkov.


Riešenie problémov s cieľom akvizície nových zákazníkov

Maximálne výkonná kampaň alebo kampaň vo vyhľadávaní, ktorá zahŕňa cieľ akvizície nových zákazníkov, sa niekedy nemusí zobrazovať tak často, ako by ste očakávali. Ak máte v kampani nesprávne nastavený cieľ akvizície nových zákazníkov, môžete zaznamenať výkyvy výkonnosti.

Prečítajte si viac o riešení problémov s cieľom akvizície nových zákazníkov.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka