Cel „Pozyskiwanie nowych klientów”

Cel „Pozyskiwanie nowych klientów” pozwala skutecznie pozyskiwać nowych klientów za pomocą kampanii Google Ads. Kampanię możesz optymalizować pod kątem zwiększania stawek dla nowych klientów lub nawet ustalania stawek tylko w ich przypadku.

Cel „Pozyskiwanie nowych klientów” jest obecnie dostępny w kampaniach Performance Max i kampaniach w sieci wyszukiwania.

Oto główne cele marketingowe związane z pozyskiwaniem klientów:

 • Zwiększanie ogólnych przychodów przy jednoczesnym optymalizowaniu kampanii pod kątem konwersji dokonywanych przez nowych klientów, ponieważ przynoszą oni firmie zyski przez długi czas.
 • Zwiększanie udziału w rynku dzięki specjalnemu budżetowi na pozyskiwanie klientów realizowane poprzez maksymalizację liczby konwersji dokonywanych przez nowych klientów w ramach ustalonego kosztu pozyskania klienta (CAC) lub maksymalizację przychodów uzyskiwanych dzięki nowym klientom w celu osiągnięcia jak najszybszego zwrotu z inwestycji (ROI).

Cel „Pozyskiwanie nowych klientów” udostępnia 2 tryby służące do osiągania tych celów marketingowych:

 • Wyższe stawki w przypadku nowych klientów niż w przypadku obecnych klientów (tryb „Wartość nowego klienta”): dodaj uzupełniającą wartość pozyskania nowego klienta jako wartość konwersji polegającej na pierwszym zakupie przez klienta. Jest to zalecany tryb, ponieważ umożliwia w ramach jednej kampanii maksymalizowanie przychodów uzyskiwanych dzięki wszystkim klientom oraz zwiększanie liczby nowych klientów.
 • Ustalanie stawek tylko dla nowych klientów (tryb „Tylko nowy klient”): ogranicz wyświetlanie reklam tylko do nowych klientów (rozpoznawanych na podstawie historii zakupów i list obecnych klientów przesłanych przez Ciebie do Google Ads). Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko wtedy, gdy masz specjalne budżety na pozyskiwanie klientów lub prowadzisz kampanię kierowaną na konwersję, która nie polega na zakupie, np. pozyskiwanie kontaktów do potencjalnych klientów.

Zalety

 • Skuteczność
  • Większy udział nowych klientów w konwersjach, co sprzyja rozwojowi Twojej firmy i zwiększaniu przez nią przychodów w dłuższym okresie
  • Efektywne wykorzystywanie budżetu do pozyskiwania nowych klientów prowadzące do obniżenia kosztów pozyskania
 • Proste konfigurowanie i używanie
 • Raportowanie porównawcze konwersji dokonywanych przez nowych i powracających klientów
Uwaga: cel „Pozyskiwanie nowych klientów” nie będzie optymalizowany pod kątem treści o charakterze kontrowersyjnym, np. dotyczących alkoholu czy produktów medycznych. Źródło konwersji związanych z takimi treściami zostanie zakwalifikowane w raporcie jako „nieznane”, a nie jako nowi ani powracający klienci. Inne treści na Twoim koncie mogą się nadal kwalifikować do udziału w celach związanych z nowymi klientami. Jeśli sprzedajesz produkty o charakterze kontrowersyjnym, jedynym sposobem raportowania o nowych klientach jest podanie w tagu konwersji informacji o charakterze tych produktów. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych

Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować cel „Pozyskiwanie nowych klientów” w kampaniach Performance Max. Znajdziesz w nim też linki do tematów pomocy, w których podano więcej informacji o optymalizowaniu kampanii Performance Max pod kątem pozyskiwania nowych klientów. Więcej informacji o kampaniach Performance Max


Przycisk odtwarzania 

Ten film został przesłany przez zewnętrznego współtwórcę publikującego filmy na temat Google Ads. Google nie poleca żadnych produktów ani usług, które mogą być promowane w tym filmie. Aby dowiedzieć się więcej o tym programie, kliknij tutaj.

Aby wyświetlać napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. U dołu odtwarzacza kliknij ikonę ustawień Obraz ikony ustawień w YouTube, a potem kliknij „Napisy” i wybierz swój język.


Instrukcje

Poniżej znajdziesz opis czynności, które musisz wykonać, aby aktywować w Google Ads cel „Pozyskiwanie nowych klientów” w przypadku reklamodawców, którzy chcą zwiększać sprzedaż online (stosując plik danych lub go nie stosując) i liczbę potencjalnych klientów. Do wykonania są 4 główne kroki:

 1. Dostarcz listy obecnych klientów za pomocą kierowania na listę klientów (zdecydowanie zalecane).
 2. Skonfiguruj cel „Pozyskiwanie nowych klientów” w sekcji „Podsumowanie konwersji” na koncie, do którego należy działanie powodujące konwersję. Może to być indywidualne konto klienta Google Ads lub konto menedżera.
 3. Aktywuj w swojej kampanii cel „Pozyskiwanie nowych klientów”.
 4. Otwórz stronę „Raportowanie”.

W przypadku reklamodawców, którzy chcą zwiększać sprzedaż online i stosują plik danych Google Merchant Center lub plik danych spoza Google Merchant Center

1. Prześlij listy obecnych klientów za pomocą kierowania na listę klientów (opcjonalne, ale bardzo zalecane)

Możesz przesłać listy klientów, aby umożliwić Google prawidłowe rozpoznawanie nowych klientów dzięki aktualnym informacjom, które zostały przez Ciebie sprawdzone. Więcej informacji o tworzeniu i przesyłaniu listy obecnych klientów

2. Skonfiguruj cel „Pozyskiwanie nowych klientów”

Uwaga: do celów „Pozyskiwanie nowych klientów” kwalifikują się tylko działania powodujące konwersję skonfigurowane ręcznie.
 • Jeśli nie masz skonfigurowanego celu „Pozyskiwanie nowych klientów”, wykonaj te czynności:
Uwaga: jeśli używasz śledzenia konwersji dla wielu kont, musisz to zrobić na koncie, na którym jest ono skonfigurowane.
 1. Otwórz Narzędzia i ustawienia.
 2. Kliknij Konwersje.
 3. W panelu „Pozyskanie klienta” na stronie „Podsumowanie konwersji” kliknij Skonfiguruj.
 4. Wskaż obecnych klientów, wybierając co najmniej jedną listę odbiorców.
Ważne: sprawdź wszystkie swoje listy obecnych klientów, aby wykrywanie nowych klientów przez Google było jak najdokładniejsze. Bez tych informacji Google Ads nie może określić, którzy klienci są nowi, a którzy – powracający. Jeśli używasz konta menedżera (dawniej MCK), upewnij się, że automatyczne udostępnianie jest włączone.
 1. Określ wartość przypisaną do pozyskania klienta. Używa się jej tylko w trybie „Wartość nowego klienta”. Wartość ta jest dodawana do konwersji polegającej na pierwszym zakupie przez nowego klienta, dzięki czemu będzie odzwierciedlana w raportach oraz pomoże inteligentnemu określaniu stawek optymalizować stawki pod kątem nowych klientów. Im wyższa wartość, tym większa optymalizacja kampanii pod kątem nowych klientów. Ta wartość będzie używana domyślnie we wszystkich kampaniach optymalizowanych pod kątem pozyskiwania nowych klientów.
  • Wartość pozyskania klienta możesz ustawić na poziomie równym oczekiwanym przyszłym przychodom z bezpłatnych wyników wyszukiwania generowanym przez nowego klienta.
   Przykład: jeśli klienci wydają średnio 120 zł na zakupy, a 2 na 3 klientów robi zakupy raz w roku przez 2 lata, zalecana wartość nowego klienta wynosi 120 zł * ⅔ * 2 = 160 zł.
  • Jeśli wybierasz cel związany z nowymi klientami, ale nie wiesz, ile jest warte pozyskanie nowego klienta, możesz użyć zalecanej wartości. Oblicza się ją na podstawie średniej wartości zamówienia z poprzednich kampanii.

Zrzut ekranu z interfejsu pokazujący definiowanie obecnych klientów na potrzeby śledzenia konwersji dla wielu kont.

3. Włącz w ustawieniach kampanii Google Ads cel „Pozyskiwanie nowych klientów”

 1. Przejdź do kampanii Google Ads, w której chcesz włączyć konwersje dla nowych klientów (obecnie dostępne w przypadku kampanii Performance Max i kampanii w sieci wyszukiwania).
 2. Kliknij ikonę ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 3. Rozwiń wiersz „Pozyskanie klienta”.
 4. Kliknij „Optymalizacja kampanii pod kątem pozyskiwania nowych klientów”.
  • Wybierz jedną z opcji:
   • „Wyższe stawki w przypadku nowych klientów niż w przypadku obecnych klientów (zalecane)”
    • Ta opcja umożliwia optymalizację pod kątem pozyskiwania nowych klientów, jednocześnie pomagając zwiększyć sprzedaż dzięki kierowaniu reklam na wszystkich klientów
   • „Ustalanie stawek tylko dla nowych klientów”
    • Ta opcja ogranicza wyświetlanie reklam tylko do nowych klientów niezależnie od strategii ustalania stawek
 5. Spowoduje to pobranie wartości z celu „Pozyskanie klienta” na poziomie konta. Jeśli chcesz wprowadzić w niej zmiany, kliknij Zmień wartość. Otworzą się ustawienia celu „Pozyskanie klienta” na Twoim koncie.

4. Sprawdzaj skuteczność kampanii w pozyskiwaniu nowych klientów

Możesz sprawdzać liczbę nowych klientów pozyskiwanych dzięki włączeniu celu „Pozyskiwanie nowych klientów” oraz obliczać kluczowe dane, np. koszt pozyskania klienta (czyli liczbę nowych klientów podzieloną przez koszt).

Gdzie można przeglądać raporty skuteczności

 1. Aby sprawdzać liczbę nowych klientów i łączną korektę wartości pozyskania nowego klienta, dodaj do tabeli „Kampanie” te kolumny:
 • Nowi klienci: liczba nowych klientów pozyskanych dzięki kampanii;
 • Długookresowa wartość nowego klienta: korekta wartości konwersji odpowiadająca konwersjom polegającym na pozyskiwaniu klientów (konwersje polegające na pierwszym zakupie dokonane przez nowych klientów).
Przykład: jeśli masz 5 konwersji polegających na pozyskiwaniu nowych klientów, a wartość przypisana do pozyskania nowego klienta wynosi 25 zł, w kolumnie „Długookresowa wartość nowego klienta” zobaczysz 125 zł.
 1. W tabeli „Kampanie” możesz zastosować podział na segmenty według danych „Konwersje” lub „Nowi a powracający klienci”. Spowoduje to podział konwersji i ich wartości na 3 kategorie klientów:
  • Nowy: użytkownicy, którzy po raz pierwszy kupili coś online w Twojej witrynie lub aplikacji. Klienci są rozpoznawani jako nowi, gdy spełniają co najmniej 1 z tych warunków:
   • Nie dokonali zakupu w ciągu ostatnich 540 dni (ma to zastosowanie, jeśli korzystasz z systemu Google do automatycznego wykrywania).
   • Nie ma ich na liście obecnych klientów wskazanej przez Ciebie w ustawieniach pozyskiwania klientów na poziomie konta.
   • Zostali rozpoznani jako nowi klienci za pomocą tagu raportowania o nowych klientach.
  • Powracający: użytkownicy, którzy wcześniej kupili coś online w Twojej witrynie lub aplikacji. Klienci są rozpoznawani jako powracający, gdy spełniają co najmniej 1 z tych warunków:
   • Dokonali zakupu w ciągu ostatnich 540 dni (ma to zastosowanie, jeśli korzystasz z systemu Google do automatycznego wykrywania).
   • Są na liście obecnych klientów wskazanej przez Ciebie w ustawieniach konwersji na poziomie konta.
   • Zostali rozpoznani jako obecni klienci za pomocą tagu raportowania o nowych klientach.
  • Nieznany: klienci, których nie możemy uwzględniać w raportach z powodu zasad dotyczących reklam o charakterze kontrowersyjnym pod względem prawnym lub kulturowym albo konwersje, których nie możemy rozpoznać jako nowych ani dotychczasowych z powodu ustawień personalizacji.
   Uwaga: jeśli pozyskiwanie nowych klientów masz skonfigurowane w globalnym tagu witryny, Menedżerze tagów Google lub w Firebase, zamiast automatycznego wykrywania przez Google używamy wartości podanych w tagu dla „nowych”, „powracających” lub „nieznanych” klientów.
Uwaga: czasami reklamy wyświetlane w trybie „Tylko nowy klient” mogą się pojawiać obecnym klientom z powodu ochrony prywatności lub kwestii technicznych. Więcej informacji o takich przypadkach znajdziesz w sekcji Konwersje dokonywane przez obecnych klientów w trybie „Tylko nowy klient” (cel „Pozyskiwanie nowych klientów).

W przypadku reklamodawców, którzy chcą pozyskiwać kontakty do potencjalnych klientów

Uwaga: jeśli korzystasz ze śledzenia konwersji dla wielu kont, kroki 1 i 2 musisz wykonać na koncie menedżera, które zarządza Twoimi konwersjami. W przeciwnym razie wykonaj te czynności na swoim indywidualnym koncie Google Ads. Aby sprawdzić, czy Twoje konto używa śledzenia konwersji dla wielu kont, kliknij kolejno Konwersje i Ustawienia. Jeśli korzystasz ze śledzenia konwersji dla wielu kont, obok pozycji „Konto konwersji” widoczna będzie nazwa konta menedżera.

1. Prześlij listy obecnych klientów za pomocą kierowania na listę klientów (zdecydowanie zalecane).

Możesz przesłać listę odbiorców, aby umożliwić Google prawidłowe rozpoznawanie nowych klientów dzięki aktualnym informacjom, które zostały przez Ciebie sprawdzone. Aby przesłać listę odbiorców i ją wybrać:

 1. Utwórz i prześlij listę klientów zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
 2. Wybierz przesłaną listę klientów, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kierowania na listę klientów.

2. Wskaż na koncie Google Ads obecnych klientów

 1. Jeśli nie masz jeszcze celu „Pozyskiwanie nowych klientów”, skonfiguruj go:
  1. Otwórz Narzędzia i ustawienia.
  2. Kliknij Konwersje.
  3. Przewiń do dołu strony i rozwiń sekcję „Cele niestandardowe”, a potem w wierszu „Pozyskanie klienta” kliknij Skonfiguruj.
 2. Wskaż obecnych klientów, wybierając listę odbiorców. Zdecydowanie zalecamy używanie list odbiorców obejmujących kierowanie na listę klientów, ponieważ umożliwi nam to najdokładniejsze wykrywanie nowych klientów. Jeśli używasz konta menedżera (MCK), upewnij się, że automatyczne udostępnianie jest włączone.
 3. Określ wartość przypisaną do pozyskania klienta.
Uwaga: ma to zastosowanie tylko w przypadku działania powodującego konwersję „Zakup” i pozyskiwania nowych klientów w trybie „Wartość nowego klienta”.

Zrzut ekranu z interfejsu pokazujący definiowanie obecnych klientów na potrzeby śledzenia konwersji na poziomie nadrzędnego konta.

3. Włącz w ustawieniach kampanii Google Ads cel „Pozyskiwanie nowych klientów”

 1. Przejdź do kampanii Google Ads, w której chcesz włączyć konwersje dla nowych klientów.
 2. Kliknij ikonę ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 3. Rozwiń wiersz „Pozyskanie klienta”.
 4. Kliknij „Optymalizacja kampanii pod kątem pozyskiwania nowych klientów”.
 5. Kliknij „Ustalanie stawek tylko dla nowych klientów”.
Uwaga: ta opcja ogranicza wyświetlanie reklam tylko do nowych klientów niezależnie od strategii ustalania stawek.

4. Przeglądaj raporty dotyczące śledzonych celów konwersji

Możesz sprawdzać liczbę i wartość konwersji pozyskiwanych, gdy użytkownik wejdzie w interakcję z Twoją reklamą i podejmie dalsze kroki w celu zostania klientem. W większości przypadków dane te odzwierciedlają liczbę nowych klientów, ale możesz zauważyć ich pokrywanie się z informacjami o powracających klientach z powodu ograniczeń narzucanych przez personalizację lub takich czynników jak duża liczba konwersji przypadających na jedno kliknięcie. Więcej informacji o konwersjach dokonywanych przez obecnych klientów

Uwaga: czasami reklamy wyświetlane w trybie „Tylko nowy klient” mogą się pojawiać obecnym klientom z powodu ochrony prywatności lub kwestii technicznych. Więcej informacji o takich przypadkach znajdziesz w sekcji Konwersje dokonywane przez obecnych klientów w trybie „Tylko nowy klient”.

Reklamodawcy, którzy mają cele związane ze sklepem

Jeśli zdecydujesz się optymalizować kampanię pod kątem celów związanych ze sprzedażą w sklepie stacjonarnym, do pozyskiwania nowych klientów użyjemy jednej z tych metod:

 • wcześniejsze konwersje polegające na zakupie online (jeśli występują);
 • listy obecnych klientów, które udostępniasz za pomocą kierowania na listę klientów, i które są odpowiednio oznaczone w panelu podsumowania konwersji.

Z tej tabeli dowiesz się więcej o tym, jak pozyskiwanie nowych klientów działa w przypadku kampanii Performance Max z celami związanymi ze sprzedażą w sklepie stacjonarnym.

 

Tryb „Wartość nowego klienta”

Tryb „Tylko nowy klient”

Kampania ze sprzedażą online i zdarzeniami offline

 • Dostosowuje wartość tylko nowych konwersji polegających na zakupie online
 • Działa jak zwykła kampania Performance Max w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym (lub konwersji offline)
 • „Nowi klienci” w raportach to liczba konwersji polegających na pierwszym zakupie zrealizowanym przez nowych klientów
 • Wyświetla reklamy nowym klientom tylko na podstawie wcześniejszych konwersji polegających na zakupie online lub istniejących list klientów udostępnionych za pomocą kierowania na listę klientów i oznaczonych jako nowi klienci w panelu Podsumowanie konwersji
 • „Nowi klienci” w raportach to liczba konwersji polegających na pierwszym zakupie zrealizowanym przez nowych klientów

Kampania ze zdarzeniami konwersji offline

 • Działa jak zwykła kampania Performance Max (bez pozyskiwania nowych klientów)
 • Brak dostosowania wartości pozyskiwania nowych klientów w przypadku zdarzeń offline
 • Nie zalecamy używania tego trybu z celami offline
 • Nowi klienci nie są raportowani w przypadku konwersji polegających na sprzedaży w sklepie stacjonarnym
 • Wyświetla reklamy nowym klientom tylko na podstawie wcześniejszych konwersji polegających na zakupie online lub istniejących list klientów udostępnionych za pomocą kierowania na listę klientów i oznaczonych jako nowi klienci w panelu Podsumowanie konwersji
 • Nowi klienci nie są raportowani w przypadku konwersji polegających na sprzedaży w sklepie stacjonarnym

Określanie stawek

Tryb „Wartość nowego klienta” (dotyczy tylko konwersji polegających na zakupie)

Inteligentne określanie stawek uwzględnia ustawioną przez Ciebie wartość nowego klienta i maksymalizuje łączną wartość konwersji, w tym dodatkową wartość ustawioną dla nowych klientów. Inteligentne określanie stawek przy dopasowywaniu stawek zakłada, że nowi klienci pomagają zwiększać ogólną wartość.

Jeśli wybierasz cel „Pozyskiwanie nowych klientów”, ale nie wiesz, ile jest wart nowy klient, możesz użyć zalecanej wartości ustawionej jako domyślna.

Dowiedz się, jak skonfigurować cel „Pozyskiwanie nowych klientów”, aby zmaksymalizować pozyskiwanie nowych klientów w ramach ustalania stawek w kampanii Performance Max.

Tryb „Tylko nowy klient”

Obecni klienci nie są uwzględniani przy ustalaniu stawek, a inteligentne określanie stawek będzie optymalizować stawki, korzystając ze strategii ustalania stawek Maksymalizacja liczby konwersji lub Docelowy CPA (więcej konwersji) albo Maksymalizacja wartości konwersji lub Docelowy ROAS (większa wartość konwersji).

Wartość pozyskania klienta

„Wartość pozyskania klienta” to dodatkowa korekta wartości, którą należy dodać do konwersji polegającej na pierwszym zakupie przez nowego klienta. Zalecamy ustawienie tego parametru w taki sposób, aby suma jego wartości i typowej wartości pierwszego zakupu dokonanego przez nowego klienta odzwierciedlała przychody, które zwykle uzyskujesz dzięki nowemu klientowi przez cały okres korzystania przez niego z usług Twojej firmy. Po wybraniu strategii ustalania stawek na podstawie wartości możesz używać tej sumy jako punktu wyjścia do określania docelowych wartości ROAS. „Wartość pozyskania klienta” ma zastosowanie tylko w kampaniach, które korzystają ze strategii ustalania stawek na podstawie wartości.

Uwaga: ta wartość różni się od kosztu pozyskania klienta, czyli kwoty wydanej na pozyskanie nowych klientów, a oblicza się ja, dzieląc koszt kampanii przez liczbę nowych klientów.

Jak odróżniać nowych klientów od powracających

Istnieją 3 sposoby uzyskiwania sygnałów, które pomagają w wykrywaniu nowych klientów Twojej firmy. Możesz używać jednego z nich lub dowolnej ich kombinacji. Domyślnie używana jest zawsze funkcja wykrywania przez Google.

Wykrywanie przez Google

Jeśli masz śledzenie konwersji Google Ads skonfigurowane tak, aby śledzić „zakupy”, Google może automatycznie utworzyć listę odbiorców na podstawie aktywności kampanii i śledzonych zakupów z ostatnich maksymalnie 540 dni. Jest to najprostsza metoda odróżniania nowych klientów od obecnych, ale nie zawsze skuteczna, ponieważ użytkownicy mogą usuwać pliki cookie i je wyłączać. Ta opcja jest używana automatycznie, gdy wybierzesz cel „Pozyskiwanie nowych klientów”.

Przesłana lista odbiorców

Możesz też przesłać listę odbiorców, aby umożliwić Google prawidłowe rozpoznawanie nowych klientów dzięki aktualnym informacjom, które zostały przez Ciebie sprawdzone. Aby przesłać listę odbiorców i ją wybrać:
Uwaga: możesz też skorzystać z opcji „Przeglądaj”, aby wybrać listy odbiorców ze wszystkich przesłanych przez siebie list.
 1. Utwórz i prześlij listę klientów zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kierowania na listę klientów.
 2. Aby wybrać przesłaną listę klientów:
  1. Zaloguj się w Google Ads na koncie, na którym masz skonfigurowane śledzenie konwersji dla wielu kont.
  2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
  3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje. W menu „Podsumowanie konwersji” po lewej stronie kliknij Edytuj w sekcji „Pozyskanie klienta”.
  4. Przesłane przez Ciebie listy odbiorców pojawią się w polu „Definicja obecnych klientów”. Możesz też wyszukać listę odbiorców. Aby to zrobić, wpisz jej nazwę w polu wyszukiwania, a potem zaznacz pole wyboru obok odpowiedniej listy.
  1. Wybierz maksymalnie 5 list odbiorców.
  2. Kliknij Zastosuj.
Uwaga: jeśli lista klientów jest zbyt mała (poniżej 1000 członków), może to wpłynąć na możliwość włączenia pozyskiwania nowych klientów w kampanii.

Śledzenie konwersji dokonywanych przez nowych klientów za pomocą tagów (dodatek)

Śledzenie konwersji dokonywanych przez nowych klientów możesz skonfigurować za pomocą tagów. Ta metoda wymaga bardziej złożonej konfiguracji, ale daje większą kontrolę nad tym, które konwersje są rejestrowane jako pochodzące od nowych lub powracających klientów. Więcej informacji o raportowaniu nowych klientów
Zaliczanie użytkowników wykrywanych przez Google do kategorii „Nieznany”
Jeśli większość przesłanych przez Ciebie list odbiorców nie została udostępniona kontu Google Ads powiązanemu z Twoją kampanią Performance Max, użytkownicy wykrywani przez Google będą zaliczani do kategorii „Nieznany”. Udostępnij przesłane listy odbiorców, aby móc wyświetlać podział klientów na segmenty.
Klasyfikacje w przypadku globalnego tagu witryny, Menedżera tagów Google lub Firebase
Jeśli śledzenie konwersji dokonywanych przez nowych klientów masz skonfigurowane w globalnym tagu witryny, Menedżerze tagów Google lub w Firebase, zamiast automatycznego wykrywania przez Google używamy wartości podanych w tagu dla „nowych”, „powracających” lub „nieznanych” klientów.

Konwersje dokonywane przez obecnych klientów w trybie „Tylko nowy klient”

Nawet wtedy, gdy zdecydujesz się ustalać stawki tylko dla nowych klientów, na potrzeby realizacji Twoich celów ustalania stawek mogą być uwzględniane konwersje dokonywane przez powracających lub obecnych klientów. Taka sytuacja może mieć miejsce:

 • jeśli Google Ads nie potrafi wykryć obecnego klienta, np. gdy używa on nowego lub nierozpoznanego urządzenia bądź nowej lub nierozpoznanej przeglądarki;
 • jeśli do tego samego kliknięcia reklamy zostało przypisanych wiele konwersji – wtedy wszystkie konwersje i ich wartości będą uwzględniane na potrzeby realizacji Twoich celów ustalania stawek (np. Maks. liczby konwersji lub Maks. wartości konwersji).

Rozwiązywanie problemów z celem Pozyskiwanie nowych klientów

Pozyskiwanie nowych klientów nie działa lub kampania ma małą liczbę wyświetleń

Czasami może się zdarzyć, że kampania Performance Max z celem Pozyskiwanie nowych klientów będzie wyświetlać reklamy rzadziej niż powinna. Może to być spowodowane błędną konfiguracją celu Pozyskiwanie nowych klientów w kampanii.
 1. Otwórz ustawienia kampanii Performance Max.
 2. Rozwiń sekcję Pozyskiwanie klientów.
 3. Sprawdź, czy jest włączone ustawienie „Tylko nowi klienci” i zaznaczone pole „Optymalizacja kampanii pod kątem pozyskiwania nowych klientów”.
 4. Upewnij się, że strona konwersji jest prawidłowo skonfigurowana.
 5. Kliknij ikonę narzędzi i ustawień Ikona menu narzędzi i ustawień [koło zębate].
 6. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 7. W zależności od celów kampanii pojawi się „Pozyskiwanie nowych klientów” u góry lub u dołu strony.
  • Jeśli na koncie masz skonfigurowane konwersje polegające na zakupie, pozyskiwanie nowych klientów będzie widoczne u góry strony.
  • Jeśli nie masz skonfigurowanych konwersji polegających na zakupie, pozyskiwanie nowych klientów będzie widoczne na dole strony.
  • Jeśli pozyskiwanie nowych klientów nie pojawia na stronie konwersji, oznacza to, że zostało ono nieprawidłowo skonfigurowane.
 8. Jeśli jesteś reklamodawcą z branży innej niż handel detaliczny, sprawdź, czy konwersje polegające na zakupie pochodzą z ostatnich 30 dni lub czy masz dodaną listę obecnych klientów.
  • Reklamodawcy muszą korzystać z jednej z tych opcji, aby używać pozyskiwania nowych klientów.
 9. Jeśli pozyskiwanie nowych klientów zostało prawidłowo skonfigurowane, sprawdź, kiedy zostało dodane do kampanii.
  • Kampanie Performance Max potrzebują 1–2 tygodni na dostosowanie się do istotnych zmian wprowadzonych w kampanii. Po włączeniu pozyskiwania nowych klientów kampania może potrzebować czasu na dostosowanie się do nowych ustawień kierowania i optymalizacji.
 10. Jeśli nie ma problemów z konfiguracją pozyskiwania nowych klientów, sprawdź, czy kampania Performance Max jest prawidłowo skonfigurowana i stosuje się do sprawdzonych metod.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
true
true
73067
false