En definisjon av co-viewing

Hvis flere som ser på YouTube på en TV med nettilkobling sammen, ser en annonse, kan det føre til at du oppnår flere visninger og større rekkevidde med den aktuelle kampanjen. Finn ut hva som er unikt med YouTube på TV-er med nettilkobling

Undersøkelser viser at flere personer gjerne ser på YouTube på TV-skjermer sammen, en forbrukeratferd som er vanlig også i forbindelse med lineær TV. Google måler co-viewing på TV-skjermer gjennom en kombinasjon av paneldata fra Googles TV-er med nettilkobling og sanntidsundersøkelser på populasjonsnivå for å vurdere co-viewing-atferden i mer enn 100 land på mer enn 70 språk globalt. Vi bruker statistiske metoder for å fjerne skjevheter i svarene og påse at resultatene presist gjenspeiler YouTube-seerne. Google bruker disse opplysningene i en modell for dynamisk rekkevidde for å måle og anslå co-viewing ut fra faktorer som land, ukedag, klokkeslett og demografisk informasjon om brukere.

Med beregninger for co-viewing får du ekstra statistikk om målgruppen din. Dermed kan du måle visninger og rekkevidde via TV-er med nettilkobling og planlegge hvordan du kan gjøre det enda bedre fremover. Du får med andre ord mer presise rekkeviddeprognoser og kampanjerapporter du kan bruke som et godt utgangspunkt for å sammenligne kjøp på YouTube med kjøp på lineære TV-er og TV-er med nettilkobling – slik at du kan treffe enda bedre investeringsbeslutninger. I dag fakturerer vi for visninger som samsvarer med annonsørens målrettingskriterier. Fra og med 2024 justeres faktureringen slik at den inkluderer co-viewing-modellen. Nielsen DAR-garantier er fortsatt tilgjengelige, og annonsører og byråer kan fortsette å kjøpe produkter via Nielsen DAR.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny