Giới hạn tần suất: Định nghĩa

Một tính năng giới hạn số lần Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video của bạn xuất hiện cho cùng một người.

Tần suất là số lần người dùng nhìn thấy Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Giới hạn tần suất hoạt động theo cách khác nhau trên Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video.

Đối với Chiến dịch hiển thị:

  • Khi đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch hiển thị, bạn đặt giới hạn về số lượt hiển thị cho một người dùng cá nhân trong chiến dịch mỗi ngày, tuần, tháng hoặc phạm vi kết hợp bất kỳ. 
  • Bạn có thể đặt giới hạn tần suất để giới hạn số lần hiển thị trên chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.

Đối với Chiến dịch video:

  • Khi đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch video, bạn đặt giới hạn số lượt hiển thị và/hoặc lượt xem cho một người dùng cá nhân trên các video trong chiến dịch mỗi ngày, tuần, tháng hoặc phạm vi kết hợp bất kỳ. Bạn chỉ có thể đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch video ở cấp chiến dịch. 
  • Nếu dùng các video của chiến dịch này trong các Chiến dịch video khác thì giới hạn tần suất của chiến dịch sẽ tính cả số lượt hiển thị và/hoặc lượt xem từ các Chiến dịch video khác cho một người dùng nhất định. Khi người dùng đạt đến giới hạn tần suất, Google sẽ ngừng hiển thị chiến dịch này cho người dùng đó. Điều này chỉ áp dụng cho quảng cáo trong luồng và Quảng cáo đệm trong phiên đấu giá.

Đường dẫn liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố