Omejevanje pogostosti: definicija

Funkcija, ki omejuje, kolikokrat se prikazni oglasi ali videooglasi prikažejo istemu uporabniku.

Pogostost pomeni, kolikokrat uporabnik vidi oglase v oglaševalski akciji v prikaznem omrežju ali oglaševalski akciji z videooglasi v določenem časovnem obdobju. Omejevanje pogostosti za oglaševalske akcije v prikaznem omrežju se razlikuje od omejevanja pogostosti v oglaševalskih akcijah z videooglasi.

Za oglaševalske akcije v prikaznem omrežju:

  • Ko nastavite omejitev pogostosti za oglaševalsko akcijo v prikaznem omrežju, za oglaševalsko akcijo nastavite omejitev dovoljenega dnevnega, tedenskega ali mesečnega števila (oz. kombinacijo) prikazov za posameznega uporabnika. 
  • Z nastavitvijo omejitve pogostosti lahko omejite število prikazov za oglaševalsko akcijo, skupino oglasov ali oglas.

Za oglaševalske akcije z videooglasi:

  • Ko nastavite omejitev pogostosti za oglaševalsko akcijo z videooglasi, za videoposnetke v oglaševalski akciji nastavite omejitev dovoljenega dnevnega, tedenskega ali mesečnega števila (oz. kombinacijo) prikazov in/ali ogledov za posameznega uporabnika. Omejitve pogostosti za oglaševalsko akcijo z videooglasi lahko nastavite samo na ravni oglaševalske akcije. 
  • Če so videoposnetki v oglaševalski akciji uporabljeni v drugih oglaševalskih akcijah z videooglasi, se bodo prikazi in/ali ogledi iz drugih oglaševalskih akcij z videooglasi za posameznega uporabnika šteli v omejitev pogostosti oglaševalske akcije. Ko uporabnik doseže omejitev pogostosti, bo Google ustavil prikazovanje te oglaševalske akcije uporabniku. To velja samo za oglase v okviru videoposnetka in odbojne oglase v oglaševalski akciji.

Sorodne povezave

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave