En definisjon av frekvenstak

Med denne funksjonen kan du begrense antallet ganger banner- eller videoannonsene dine kan vises til én og samme person.

Frekvensen viser til hvor mange ganger en bruker ser annonser i banner- eller videokampanjene dine i løpet av en gitt tidsperiode. Frekvenstak fungerer på forskjellige måter bannerkampanjer og videokampanjer.

For bannerkampanjer:

  • Hvis du angir et frekvenstak i en bannerkampanje, setter du en øvre grense for antallet visninger du tillater at en enkeltbruker kan få på kampanjen per dag, uke eller måned (eller en hvilken som helst kombinasjon av disse). 
  • Du kan angi et frekvenstak for å begrense antall visninger på kampanjen, annonsegruppen eller annonsen.

For videokampanjer:

  • Hvis du angir et frekvenstak i en videokampanje, setter du en øvre grense for antallet visninger og/eller avspillinger du tillater at en enkeltbruker kan få på videoer per dag, uke eller måned (eller en hvilken som helst kombinasjon av disse). Frekvenstak for videokampanjer kan bare angis på kampanjenivå. 
  • Hvis videoene i kampanjen brukes i andre videokampanjer, telles visninger og/eller avspillinger fra andre videokampanjer for en bestemt bruker mot kampanjens frekvenstak. Når en bruker når frekvenstaket, slutter Google å vise denne kampanjen til brukeren. Dette gjelder bare for in-stream-annonser og bumperannonser i auksjonen.

Link til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt