En definisjon av frekvenstak

Med denne funksjonen kan du begrense antallet ganger banner- eller videoannonsene dine kan vises til én og samme person.

Frekvensen viser til hvor mange ganger en bruker ser annonser i banner- eller videokampanjene dine i løpet av en gitt tidsperiode. Frekvenstak fungerer på forskjellige måter bannerkampanjer og videokampanjer.

For bannerkampanjer:

  • Når du legger inn et frekvenstak i en bannerkampanje, setter du en maksgrense for antallet visninger fra kampanjen en enkeltbruker kan ha per dag, uke eller måned.
  • Du kan angi et frekvenstak for å holde styr på antallet visninger av annonsen, kampanjen eller annonsegruppen.
  • Informasjonskapsler fra tredjeparter brukes som standard, men hvis de ikke er tilgjengelige, brukes informasjonskapsler fra førsteparter for å anslå antall visninger.

For videokampanjer:

  • Hvis du angir et frekvenstak i en videokampanje, setter du en maksgrense for antallet visninger og/eller avspillinger av videoene i kampanjen en enkeltbruker kan ha per dag, uke eller måned (eller en hvilken som helst kombinasjon av disse). Frekvenstak i videokampanjer omfatter påloggede brukere eller enheter hvis brukeren ikke er pålogget. De kan bare angis på kampanjenivå.
  • Hvis videoene i kampanjen brukes i andre videokampanjer, telles visninger og/eller avspillinger fra andre videokampanjer opp mot kampanjens frekvenstak for en gitt bruker. Når brukeren når frekvenstaket, slutter Google å vise denne kampanjen til hen. Dette gjelder bare for in-stream-annonser og bumperannonser i auksjonen.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny