Frekvenstak

Frekvenstak er en funksjon du kan bruke for å begrense antallet ganger annonsene dine vises for den samme personen i Displaynettverket.

  • Frekvensen er det gjennomsnittlige antallet ganger en unik bruker ser annonsen din på plasseringen «1» i løpet av en gitt tidsperiode. Bruk frekvenstak for å fastsette det maksimale antallet ganger hver person skal kunne se annonsen din i Displaynettverket.
  • Når du slår på frekvenstak for en kampanje, angir du en grense for antallet visninger du tillater for en enkeltbruker per dag, per uke eller per måned. Du velger også om grensen skal gjelde for hver annonse, annonsegruppe eller kampanje.
  • Bare de visningene som var synlige, blir regnet med i frekvenstaket. Bannerannonser og videoannonser registreres som synlige når 50 prosent eller mer av annonsen blir vist i henholdsvis ett sekund eller lenger eller to sekunder eller lenger.
  • For å komme i gang må du velge en kampanje og endre kampanjeinnstillingene dine. Finn Frekvenstak-alternativet i listen over innstillinger.

Mer om frekvens

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?