מכסת תדירות

תכונה זו מגבילה את מספר הפעמים שבהן המודעות שלך מוצגות בפני אותו אדם ברשת המדיה.

  • תדירות היא המספר הממוצע של הפעמים שבהן משתמש ייחודי רואה את המודעה שלך במיקום "1" במהלך תקופת זמן נתונה. מכסת התדירות מאפשרת לך לשלוט על מספר הפעמים המקסימלי שבהן תרצה שאדם כלשהו יצפה במודעה שלך ברשת המדיה.
  • אם תפעיל מכסת תדירות בקמפיין כלשהו, תוגדר מגבלה על מספר ההופעות שאתה מתיר למשתמש יחיד מדי יום, מדי שבוע או מדי חודש. בנוסף, אתה בוחר אם המגבלה חלה על כל מודעה, כל קבוצת מודעות או כל קמפיין.
  • רק הופעות שהיו ניתנות לצפייה נספרות לקראת מכסות תדירות. מודעה נספרת כניתנת לצפייה במקרים הבאים: מודעה ברשת המדיה - כאשר 50% או יותר משטח המודעה מוצגים למשך שנייה אחת או יותר. מודעת וידאו - כאשר היא נצפית למשך שתי שניות או יותר.
  • כדי להתחיל, בחר קמפיין וערוך את הגדרות הקמפיין. ברשימת ההגדרות אתר את האפשרות 'מכסת תדירות'.

למידע נוסף על תדירות

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?