Frekvensbegrænsning: Definition

En funktion, der begrænser det antal gange, dine display- eller videoannoncer vises for den samme person.

Frekvens er det antal gange, en bruger ser annoncer fra din display- eller videokampagne inden for et bestemt tidsrum. Frekvensbegrænsning fungerer forskelligt, alt efter om der er tale om displaykampagner eller videokampagner.

Displaykampagner:

  • Når du angiver frekvensbegrænsning for en displaykampagne, vælger du en grænse for, hvor mange eksponeringer du vil tillade pr. dag, pr. uge eller pr. måned (eller en hvilken som helst kombination af disse) pr. individuel bruger. 
  • Du kan angive en frekvensgrænse for at begrænse antallet af eksponeringer på kampagne-, annoncegruppe- eller annonceniveau.

Videokampagner:

  • Når du slår frekvensbegrænsning til for en videokampagne, angiver du en grænse for, hvor mange eksponeringer og/eller visninger af videoer i kampagnen du vil tillade pr. dag, pr. uge eller pr. måned (eller en hvilken som helst kombination af disse) pr. individuel bruger. Frekvensgrænser for videokampagner kan kun angives på kampagneniveau. 
  • Hvis videoer i kampagnen også bruges i andre videokampagner, medregnes antallet af eksponeringer og/eller visninger fra disse videokampagner ved beregningen af, om kampagnens frekvensgrænse er nået for en konkret brugers vedkommende. Når en bruger når frekvensgrænsen, sørger Google for, at den pågældende bruger ikke får vist flere videoer fra den aktuelle kampagne. Dette gælder kun for instream- og bumperannoncer på auktionen.

Relaterede links

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet