Ограничаване на честотата: Определение

Функция, която ограничава броя на показванията на дисплейни или видеореклами на един и същ човек.

Честотата е броят пъти, в които потребител вижда реклами в кампанията Ви в дисплейната мрежа или във видеокампанията Ви в рамките на определен период от време. Ограничаването на честотата работи по различен начин в кампании в дисплейната мрежа и във видеокампании.

За кампании в дисплейната мрежа:

  • Когато настройвате ограничението на честотата за кампания в дисплейната мрежа, задавате ограничение за броя импресии, които ще допуснете за отделен потребител в кампанията на ден, седмица, месец или друга комбинация. 
  • Можете да настроите ограничение на честотата, за да ограничите броя импресии на ниво кампания, рекламна група или реклама.

За видеокампании:

  • Когато настройвате ограничението на честотата за видеокампания, задавате ограничение за броя импресии и/или показвания, които ще допуснете за отделен потребител за видеоклиповете в кампанията на ден, седмица, месец или друга комбинация. Ограниченията на честотата за видеокампании могат да се задават само на ниво кампания. 
  • Ако видеоклиповете в кампанията се използват в други видеокампании, импресиите и/или показванията от другите видеокампании за даден потребител ще се отчитат към ограничението на честотата на кампанията. Когато някой потребител достигне ограничението на честотата, Google ще спре показването на тази кампания за него. Това се отнася само за реклами в поток в търга, закупени чрез Google Ads.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си