Ограничаване на честотата: Определение

Функция, която ограничава броя на показванията на дисплейни или видеореклами на един и същ човек.

Честотата е броят пъти, в които потребител вижда реклами в кампанията Ви в дисплейната мрежа или във видеокампанията Ви в рамките на определен период от време. Ограничаването на честотата работи по различен начин в кампании в дисплейната мрежа и във видеокампании.

За кампании в дисплейната мрежа:

  • Когато настройвате ограничението на честотата за кампания в дисплейната мрежа, управлявате броя на импресиите, които ще допуснете за отделен потребител за кампанията на ден, седмица или месец.
  • Можете да настроите ограничение на честотата, за да управлявате броя импресии на ниво кампания, рекламна група или реклама.
  • „Бисквитките“ на трети страни се използват по подразбиране, но ако те не са налице, за приблизителни импресии се използват „бисквитките“ на посещавания домейн.

За видеокампании:

  • Когато настройвате ограничението на честотата за видеокампания, задавате ограничение за броя импресии и/или показвания, които ще допуснете за отделен потребител за видеоклиповете в кампанията на ден, седмица, месец или друга комбинация. Ограниченията на честотата за видеокампании се прилагат към влезли в профила си потребители или за устройства, ако потребителят е излязъл от профила си. Те могат да се задават само на ниво кампания.
  • Ако видеоклиповете в кампанията се използват в други видеокампании, импресиите и/или показванията от другите видеокампании за даден потребител ще се отчитат към ограничението на честотата на кампанията. Когато някой потребител достигне ограничението на честотата, Google ще спре показването на тази кампания за него. Това се отнася само за реклами в поток и ударни реклами в търга.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню