Ограничаване на честотата

Функция, която задава лимит на броя показвания на рекламите Ви пред един и същ потребител в дисплейната мрежа.

  • Честотата представлява средният брой показвания на реклама пред отделен потребител на позиция „1“ за определен период от време. Използвайте ограничаването на честотата, за да контролирате максималния брой показвания на рекламата Ви пред всеки потребител в дисплейната мрежа.
  • Когато включите ограничаването на честотата за дадена кампания, задавате дневен, седмичен или месечен лимит за броя на импресиите, разрешени за отделен потребител. Можете също да изберете дали той да се прилага към всяка реклама, рекламна група или кампания.
  • За ограниченията на честотата се отчитат само видимите импресии. Рекламата Ви се отчита като „видима“, ако 50% или повече от нея се показват на екрана в продължение на една или повече секунди (за дисплейните реклами) или две или повече секунди (за видеорекламите).
  • За да започнете, изберете кампания и редактирайте настройките за нея. В списъка с настройки намерете опцията „Ограничаване на честотата“.

Още за честотата

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?