Display Network: Kahulugan

Isang pangkat ng mahigit 2 milyong website, video at app kung saan maaaring lumabas ang iyong mga ad sa Google Ads.

Nakakaabot ang mga site sa Display Network sa mahigit 90% ng mga user ng Internet sa buong mundo*. Sa pamamagitan ng Display Network, maaari kang gumamit ng pag-target upang ipakita ang iyong mga ad sa partikular na mga konteksto (tulad ng “mga pang-outdoor na lifestyle” o “cnn.com”), sa partikular na mga audience (tulad ng “mga batang ina” o “mga taong namimili ng bagong sedan”), sa partikular na mga lokasyon at higit pa.

Tungkol sa Google Display Network

*Pinagkunan: Comscore.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu