Cost-per-click (CPC)

Ang pagbi-bid na cost-per-click (CPC) ay nangangahulugang babayaran mo ang bawat pag-click sa iyong mga ad. Para sa mga campaign sa pagbi-bid na CPC, magtatakda ka ng maximum cost-per-click na bid - o "max. CPC" - iyon ang pinakamalaking halaga na handa mong bayaran para sa isang pag-click sa iyong ad (maliban na lang kung nagtatakda ka ng mga pagsasaayos ng bid, o gumagamit ng Pinahusay na CPC).

  • Ang iyong max. CPC ay ang pinakamalaking karaniwanag sisingilin sa iyo para sa isang pag-click, ngunit kaunti lang ang sisingilin sa iyo kadalasan -- kung minsan mas kaunti pa roon. Tinatawag na aktuwal na CPC ang pinal na halagang sisingilin sa iyo para sa isang pag-click.
  • Kung maglalagay ka ng max. CPC na bid at may mag-click sa iyong ad, hindi mas mataas ang babayaran mo sa pag-click na iyon kaysa sa halaga ng maximum CPC na bid na iyong itinakda.
  • Pipili ka sa pagitan ng manu-manong pagbi-bid (pipili ka ng mga halaga ng iyong bid) at awtomatikong pagbi-bid (nagbibigay-daan sa Google na magtakda ng mga bid upang subukang makuha ang pinakamaraming pag-click sa loob ng iyong budget).
  • Ang pagpepresyo ng CPC ay kilala minsan bilang pay-per-click (PPC).

Mga pangunahing kaalaman sa pagbi-bid
Tumingin ng higit pang mga artikulo tungkol sa mga badyet at bid

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu